Vänsterpartiet

Stäng av Björklund

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 13:56 CEST

Bråkiga elever i grundskolan ska kunna stängas av från skolan i fyra veckor på ett läsår. Det här vill utbildningsminister Jan Björklund skriva in i skollagen och ska gälla från första klass. Vänsterpartiets Rossana Dinamarca menar att regeringen med det här lagförslaget spär på svartmålningen av skolan och pekar ut eleven som problemet:

- Barn som bråkar i skolan har nästan alltid en problemfylld hemmiljö. Att tvinga barnen att vara hemma är alltså inte lösningen. När nu utbildningsministern återigen föreslår ökade disciplinåtgärder så ger han också bilden av att disciplinen är det största problemet i dagens svenska skola. Så är det inte, det största problemet är fortfarande att skolan har för få lärare och det gör regeringen ingenting åt, säger Rossana Dinamarca.

Kontakt:

Rossana Dinamarca 070-254 24 15

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64