Moderaterna

Stärk ansvarsutkrävandet för skolans resultat

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 15:26 CET

Riksdagsledamot
Sten Tolgfors
0739-14 50 00


- Det råder inte brist på öronmärkta pengar i den svenska skolan, utan på ansvarsutkrävande och på kunskapsfokus. Elever och skolor tillåts att falla igenom, utan att det vare sig upptäcks eller åtgärdas. Kommuner och skolor måste ges bättre förutsättningar, men också hållas ansvariga för elevernas resultat.

Det säger Sten Tolgfors, moderaterna talesman i skol- och utbildningspolitik, i en kommentar till dagens OECD-rapport om den bristande likvärdigheten i skolan.

-Det behövs regelbundna kontrollstationer för landets elever, med fler nationella prov och skärpta krav på skolorna att ge tidiga, individanpassade stödinsatser. Det behövs också regelbundna nationella kontroller av skolors kvalitet och möjlighet till sanktioner mot skolor som inte åtgärdar brister.

-Sverige har inte längre en likvärdig skola. Var du föds och var du bor tillåtas styra vilken kvalitet på utbildning du får. Skillnaderna i elevernas resultat ökar. Det beror inte på att de bäst presterande eleverna drar ifrån, utan att de svagast presterande har fått det svårare i skolan.

-Det behövs också en uppvärdering av de tidiga skolåren och en förtydligad läroplan för förskolan. Detta kan kompensera elever för social bakgrund och bättre förbereda elever för läs- och skrivinlärningen i skolan.

__________________
Mårten Wennberg
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+ 46-8-786 45 15
+ 46-73-682 81 11