Miljödepartementet

Stärk FN:s roll i det internationella miljöarbetet

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 17:06 CET

Ombilda FN:s miljöprogram, UNEP, till ett fackorgan som får en tydlig samordnande roll för viktiga internationella miljöavtal. Det sade Andreas Carlgren i sitt anförande under miljöministrarnas diskussion om FN-reformer, vid konferensen i Nairobi.

- Världens länder står inför stora miljöutmaningar, framförallt med att sänka utsläppen av växthusgaser. Det kräver ett starkt internationellt samarbete. FN:s miljöarbete behöver förändras för att effektivare stödja länderna i att anta de utmaningar vi står inför, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Andreas Carlgren lyfte i sitt tal särskilt fram klimatfrågan och betonade ländernas ansvar för att agera. Han konstaterade att det internationella samarbetet hittills inte har nått tillräckligt resultat. I den internationella överenskommelse som måste komma till stånd innan Kyotoprotokollets utgång 2012 behöver fler länder stå för åtaganden om att reducera växthusgaser och minskningarna måste vara kraftigare än i dag.

- Ett steg på vägen är ett förändrat miljöarbete i FN. Vi miljöministrar behöver ta tillvara den möjlighet som öppnats för att göra om FN till ett effektivt internationellt maskineri för miljön, sade Andreas Carlgren i sitt
anförande.


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@environment.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om FN:s miljöprogram (UNEP) (http://www.regeringen.se/sb/d/3413)
Läs Andreas Carlgrens anförande vid UNEP:s styrelsemöte i Nairobi (http://www.regeringen.se/sb/d/8580/a/76471)