Skogsindustrierna

Stärk konkurrenskraften med effektivare lastbilar

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 13:22 CEST

Det är hög tid att den svenska regeringen ändrar trafikförordningen och höjer maxvikten till
76 ton. Denna ändring skulle sänka utsläppen, minska transportkostnaderna och antalet lastbilar på våra vägar. Samtidigt ökar trafiksäkerheten och Sveriges konkurrenskraft.

Den 1 oktober 2013 kommer Finland att höja max bruttovikt till 76 ton, vilket i praktiken betyder att de fokuserar på axeltrycken istället för bruttovikten. Ett liknande beslut i Sverige skulle stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft i stället för att nu hamna efter våra viktiga konkurrenter i Finland.

Om vi höjer bruttovikten kan vi med dagens godkända fordonsmoduler och inom samma längd se en möjlighet till effektivisering. Längre fordon, exempelvis så kallade ETT-fordon upp till 30 meter är än mer effektiva men behöver ytterligare beredning inför en implementering. Men det finns ingen anledning att vänta med tillämpning av normallånga effektivare lastbilar i Sverige då de bygger på dagens beprövade teknik och dimensioner.

Att det fungerar även i praktiken har vi visat i forskningsprojektet ”större travar”. Försök visar bland annat att:

  • Bränsleförbrukningen minskar med minst 10 % vilket innebär en minskning av CO2-utsläppen i samma omfattning.
  • Transportkostnaderna minskar med ca 10 %.
  • Den ökade bruttovikten förväntas inte öka vägslitaget eftersom lasten fördelas på fler hjulaxlar.
  • Det blir färre antal tunga fordon på vägarna vilket är bra för trafiksäkerheten och frigör kapacitet i vägsystemet.

- Det skulle betyda mycket för våra medlemmar att få möjlighet att effektivisera sina lastbilstransporter säger Helena Sjögren, transportpolitisk rådgivare Skogsindustrierna.

- Erfarenheterna från testfordonen visar på mycket lovande resultat. Även i tuffa skogsvägsmiljöer ser vi klara effektivitetsförbättringar. Erfarenheterna verkar lovande för att även andra delar av åkerinäringen ska kunna utvecklas i samma riktning, säger Ulric Långberg, transportpolitiskt
ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Sjögren, transportpolitisk rådgivare, Skogsindustrierna tel 08 762 72 35
Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag tel 08 753 54 28

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 138 miljarder kronor (2012). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org