Kristdemokraterna, KD

Stärk sambandet mellan kultur och hälsa!

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 14:52 CEST

- Med de resultat som hittills framkommit vad gäller sambandet mellan kultur och hälsa måste den socialdemokratiska regeringen ta ett rejält grepp kring frågan. Vi har inte råd att förbise detta, vare sig ekonomiskt eller mänskligt. Mer pengar behövs till forskning om sambandet mellan kultur och hälsa. Kultur ska även vara ett obligatoriskt inslag i vårdutbildningen. Kulturcheckar och rätt till högläsning på våra sjukhus och sjukhem bör också införas.

Det säger Gunilla Tjernberg, kristdemokratisk riksdagsledamot i kulturutskottet och Chatrine Pålsson, kristdemokratisk riksdagsledamot, tillika förste vice ordförande i socialutskottet.

- Ett flertal forskningsrapporter visar på ett tydligt samband mellan ett kulturellt aktivt liv och en god hälsa. Rapporterna visar också hur sjuka och äldre patienter avsevärt piggnar till när kulturella aktiviteter som musik, teater och högläsning erbjuds. Denna forskning är oerhört intressant och det är dags för oss politiker att ta frågan på allvar.

- Kristdemokraterna presenterar idag en rapport där vi visar på att vi vill engagera oss i frågan. Vi lägger också fram ett antal konkreta förslag för hur kulturen kan stärkas både som förebyggande folkhälsoarbete och i den direkta vården.

- Vi vill bland annat att mer pengar satsas på forskning på sambandet mellan kultur och hälsa, eftersom det är mycket svårt att hitta finansiärer till den typen av forskning. Vi vill göra kultur och hälsa som ett obligatoriskt inslag både på omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och på högskolenivå. Vi vill att ett system med kulturcheckar ska införas - som ska fungera på samma sätt som dagens motionskort - där man skattefritt kan får tillägna sig fysisk aktivitet. Vi vill också att varje patient på sjukhus och sjukhem ska har rätt att få tillgång till både CD-spelare och högläsning för att stärka den kulturella dimensionen.

- Detta ska ses som ett första steg för oss kristdemokrater att skapa opinion för att kulturen ska spela en aktivare roll inom den förebyggande och direkta vården, avslutar Tjernberg och Pålsson.

För mer information:

Gunilla Tjernberg
Telefon: 08-786 4376
Mobil. 070-343 97 64
E-post: gunilla.tjernberg@kristdemokraterna.se


Chatrine Pålsson
Telefon: 08-786 4447
Mobil. 070-671 04 01
E-post: chatrine.palsson@riksdagen.se


Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 070-595 81 51
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se