Miljöpartiet Stockholms stad

Stärk stödet till barn med psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 08:16 CET

Barn och unga i Stockholm med psykisk ohälsa löper stor risk att inte få något stöd eller hjälp. Det visar en granskning som stadens revisorer gjort av hur elevhälsan och socialtjänsten samverkar med landstinget.

- Granskningen visar tydligt att barns och ungas rättigheter inte tillgodoses. Att ingen tar ansvar för att utredningar görs när barn mår psykiskt dåligt är mycket allvarligt, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

Miljöpartiet vill att elevhälsan och den sociala barn- och ungdomsvården ska ges kraftigt utökade resurser. Miljöpartiet vill även att en kommunal barnombudsman ska inrättas, med uppgift att se till att barns rättigheter tillgodoses i staden.

- Det ska inte hänga på att det finns eldsjälar som ser dessa barn. Det behövs mer resurser till ”första linjen”, och det ska aldrig råda något tvivel om vart barn och unga ska vända sig om de mår dåligt, säger Åsa Jernberg.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se