Utbildningsdepartementet

Stärkt förebyggande arbete i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:07 CEST

Regeringen kommer att ta initiativ till att öka samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. I vårpropositionen aviseras ett uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att starta pilotprojekt för bättre samverkan mellan dessa instanser. Det kan till exempel handla om att finansiera koordinatorer, som ska arbeta med att samordna olika myndigheters insatser kring elever. Myndigheten ska också kartlägga och sprida information om lyckade samverkansprojekt. 50 miljoner kronor per år föreslås myndigheten få disponera för sitt arbete.

- Skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen måste arbeta bättre ihop för att stötta barn och ungdomar som har det tufft. Därför vill regeringen satsa 100 miljoner kronor under två år på bättre samverkan. Det finns resurser hos de olika myndigheterna att hjälpa ungdomar med problem, men samarbetet måste öka, säger skolminister Ibrahim Baylan.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35