Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Stärkt nordiskt - baltiskt samarbete i EU

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:22 CET

Den nya svenska regeringen vill stärka det nordiskt-baltiska samarbetet inom EU. Det framkom efter att generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet Per Unckel informerade den svenska riksdagen om sitt arbete och särskilt om det framtida nordiska samarbetet i ett EU-perspektiv. Enligt Per Unckel finns det utrymme för ett starkare nordiskt-baltiskt samarbete i EU.

Med anledning av detta ställde Mats Johansson (m), ledamot av Nordiska rådets svenska delegation, en fråga till EU-minister Cecilia Malmström om vad hon avser att göra för att stärka nordisk-baltisk samverkan inom EU, särskilt med tanke på relationerna till Ryssland och behovet av en sammanhållen EU-politik inom området.

Av statsrådets svar framgick att regeringen vill stärka det nordisk-baltiska samarbetet och att såväl stats- som utrikesministern redan besökt samtliga nordiska och baltiska huvudstäder för att diskutera dessa frågor och intensifiera samarbetet inom EU. Relationerna till Ryssland den s.k. Nordliga Dimensionen finns ständigt på dagordningen.