IQ Samhällsbyggnad

Stärkt samhällsbyggnadsfokus i forskningspropositionen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 14:43 CET

Den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterar idag innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämns som ett viktigt område.

– Vi ser med glädje att regeringen har lyssnat till det inspel som vi gjorde på samhällsbyggnadssektorns uppdrag i fjol, och att hållbart samhällsbyggande är ett prioriterat område i propositionen, säger Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad.

– En undersökning bland våra medlemmar visar att hållbart samhällsbyggande och klimatfrågan är de viktigaste samhällsutmaningarna att adressera. Detta gör nu regeringen i form av 10-åriga forskningsprogram inom bägge dessa områden. Andra frågor som våra medlemmar tycker är viktiga är långsiktighet och relevans, vilket är ett genomgående tema i propositionen, fortsätter Eva Schelin.

– I propositionen trycker regeringen på digitaliseringens stora betydelse. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi med full kraft för att förnya och effektivisera samhällsbyggnadssektorn med hjälp av digital teknik, till exempel inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De medel som regeringen föreslår i propositionen innebär att vi kan mobilisera sektorn och öka takten på utvecklingen, avslutar Eva Schelin.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat