Sveriges Kommuner och Landsting

Stärkt självstyrelse med Grundlagsutredningens förslag

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:06 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig positivt till de flesta av Grundlagsutredningens förslag. Det framkommer av förbundets remissvar.

-Förslagen innebär en förstärkning av det lokala självstyret, säger förbundets ordförande Anders Knape.

Enligt Grundlagsutredningens förslag får kommunsektorns ställning ett eget kapitel i grundlagen.

-Det är en mycket tydlig markering om att den kommunala självstyrelsen har en särställning i svensk demokrati, säger Anders Knape.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ställer sig mycket positivt till förslaget att införa en proportionalitetsprincip, som gör det omöjligt att inskränka självstyrelsen mer än nödvändigt. Enligt förslaget ska alla lagförslag granskas särskilt ur ett självstyrelseperspektiv. Förbundet tycker dock att skrivningen ska vara skarpare än den som nu föreslås. Att inskränkningen i självstyrelsen "inte bör" gå utöver det som är nödvändigt, ska ändras till "får inte" eller "får aldrig" gå utöver det som är nödvändigt, anser SKL.

Samråd mellan regering och kommunsektor lyfts i utredningens förslag, men det saknas ett konkret förslag om att lagfästa regelbundna samråd.

-En löpande dialog är den bästa grunden för ett bra samarbete mellan regeringen och kommunsektorn, därför hade vi helst sett att detta grundlagsfästs, säger Anders Knape.

SKL vill att en kvalificerad fullmäktigemajoritet ska kunna utlysa extraval på kommunal nivå, som också föreslås av Grundlagsutredningen.

Att stärka folkinitiativen och göra folkomröstningarna tvingande, ställer sig förbundet mer tveksamt till.

-Valen till fullmäktige är grunden för den lokala representativa demokratin. Därför bör det också vara majoriteten i fullmäktige som avgör om och när en folkomröstning ska genomföras, inte en minoritet av befolkningen med stöd av en minoritet i fullmäktige, säger Anders Knape.

Slutligen vill SKL se stärkt proportionalitet vid valen till fullmäktige genom att man inför utjämningsmandat i kommuner som är valkretsindelade. Förbundet vill också att kandidater vid fullmäktigevalen ska förhandsregistreras så att väljarna kan vara säkra på att personerna i fråga är valbara och ställer upp. Förbundet tillstyrker därför grundlagsutredningens förslag om att dessa frågor ska utredas ytterligare men betonar att detta måste ske skyndsamt.

Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet reserverade sig mot delar av förslaget. Vänsterpartiet lämnade ett särskilt yttrande.

Ladda ned yttrandet: "En reformerad grundlag" (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs fler yttranden från styrelsen

Läs mer om SKL:s arbete med demokratifrågor

För mer information: Bo Per Larsson, biträdande sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 79 19, mobil: 070-672 32 96, e-post: boper.larsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01