Upplands Väsby kommun

Stärkt skolresultat i Väsby tack vare ett brett samarbete

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2017 13:15 CEST

Skoleleverna i Upplands Väsby har förbättrat sina resultat och en av anledningarna är det unika samarbetet mellan förskolor, grundskolor och gymnasier i kommunen, oavsett huvudman. Inför skolstarten bjuder Upplands Väsby kommun in skolpersonalen till en kickoff, Ett Lärande Väsby-dagen.

- Det är glädjande att vi efter tre år kan göra en sammanfattning av projektet Ett Lärande Väsby och konstatera att skolorna i Väsby har vind i seglen. Det är tack vare ett bra arbete från rektorer, pedagoger och lärare. Ett Lärande Väsby-dagen är ett sätt att tacka skolans personal och samtidigt kicka igång höstterminen, säger Lars Valtersson (MP) ordförande i utbildningsnämnden och Malin Lybecker (M) 2:a vice ordförande i utbildningsnämnden.

Under Ett Lärande Väsby-dagen kommer:

Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister, till Väsby och pratar om vikten av en skola för alla.

Ann S. Philgren, PhD och forskningsledare på Ignite Research Institute, med inriktning på förskolan, ger en temperaturmätare på utvecklings- och forskningsläget. 

Petter, artist, författare och föreläsare, gör en hyllning till språket och berättar om vägen från att knappt kunna skriva sitt namn till att ha skrivandet som yrke.

Ett Lärande Väsby-dagen arrangeras onsdag 16 augusti vid två tidpunkter och en av programpunkterna är en sammanfattning av det tre år långa kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojektet inom skolan, Ett Lärande Väsby.

- I Väsby finns ett unikt samarbete mellan kommunen och skolans huvudman, oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Samarbetet stimulerar till att vända och vrida på frågeställningar för att hitta lösningar kopplat till skolornas verksamheter som ska stötta och inspirera eleverna i sitt lärande. Det börjar vi nu se resultatet av och vi fortsätter att jobba vidare med Väsbys skolutveckling, säger Astrid Täfvander chef för utbildningskontoret.

Media är välkomna: 

Program: Ett Lärande Väsbydagen www.upplandsvasby.se/elv
När: onsdag 16 augusti
Var: Messingen, Love Almqvists torg 1
Tid:

  • Grundskolan och gymnasium,  kl. 14.00 – 16.30. Konferensen avslutas med mingel.
  • Förskolan, kl. 18.30 - 21.00. Mingel och registrering från 17.30

Lars Valtersson (MP), ordförande utbildningsnämnden 073-910 45 54
Malin Lybecker (M), andre vice ordförande utbildningsnämnden 070-244 30 65
Jörgen Andersson, pressansvarig, 073-910 47 07

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets samhällsbyggare. 

www.upplandsvasby.se