Svenska Spel

Stärkt spelansvar ger lägre resultat för Svenska Spel

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 14:07 CET

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för 2010 blev 4 766 MSEK, en minskning med 211 MSEK (-4,2 procent) jämfört med 2009.
– Givet förutsättningarna på marknaden med ett ständigt ökande utbud av spel samtidigt som vi vidtar åtgärder som begränsar spelandet är det ett fullt godtagbart resultat. För att kunna utvecklas i takt med marknaden framöver behöver vi vara innovativa gällande utveckling inom ramen för befintliga tillstånd, men även ges möjlighet att kunna erbjuda nya efterfrågade spelformer, säger Anders Hägg, tf vd på Svenska Spel.


Nettospelintäkterna minskade med 281 MSEK (-2,8 %), från 9 905 MSEK för 2009 till 9 624 MSEK för fjolåret. Nettoomsättningen från spelverksamheten med mera för 2010 uppgick till 7 885 MSEK (8 096), en minskning med 211 MSEK (-2,6 %) .

Utvecklingen under det fjärde kvartalet visar på att tillväxten på marknaden just nu sker hos andra aktörer än Svenska Spel. Nettospelintäkterna minskade med 6,8 procent jämfört med Q4 2009 och rörelseresulattet för kvartalet blev 1 186 MSEK (1 338), en minskning med 152 MSEK (-11,4 %).

– För att vara konkurrenskraftiga är det viktigt att vi är kreativa och kontinuerligt utvecklar vårt spelutbud, så att vi med ett integrerat spelansvar kan ge kunderna den bästa spelupplevelsen.  Detta gäller främst inom ramen för befintliga tillstånd, men förhoppningsvis kan vi framöver även ges möjlighet till nya tillstånd för nya efterfrågade spelformer, säger Anders Hägg.

– Vi är övertygade om att vi kan hantera alla spelformer på marknaden med de bästa möjligheterna för kunden att ha kontroll över sitt spelande, både i tid och i pengar. Att vi dessutom är ett bolag som inte har vinstmaximering som mål, förstärker våra möjligheter att införa och hantera spelansvarsåtgärder även när de får negativ påverkan på intäkterna.

Internt blev 2010 ett händelserikt år för Svenska Spel, med stort fokus på ett förändringsarbete som påbörjades 2009. De stora dragen i förändringen är på plats men vissa mindre justeringar återstår. Under hösten inleddes också ett arbete i syfte att öka effektiviteten och sänka kostnaderna i bolaget, enligt krav från både ägare och styrelse. Ansvarsarbetet skärptes ytterligare, bland annat genom förvärvet av dotterbolaget Playscan AB, 18 års åldersgräns vid köp av lotter och genom inrättandet av ett forskningsråd.

På Svenska Spels kasinon genomfördes under året en ny satsning med spelansvarsveckor på samtliga kasinoorter. Antalet uppsökande samtal med gäster om deras spelbeteende ökade, likasom antalet frivilliga avstängningar

– Jag är väldigt stolt över det arbete som genomförs på våra kasinon. Vi jobbar aktivt för att spel ska vara och förbli ett nöje. I samtalen med gästerna prioriterades särskilt unga män i åldern 20-24 år som vi vet är en riskgrupp. Totalt sett ökade antalet besök på våra kasinon men intäkterna gick ner något vilket ligger i linje med vår strävan att få fler gäster att behålla ett sunt spelbeteende, säger Anders Hägg.


2010 i korthet

-
Nettospelintäkterna för Affärsområde Spel & Lotterier uppgick till 6 395 MSEK (6 609), en minskning med 214 MSEK (-3,2 %) jämfört med 2009.

-
Nettospelintäkterna för Affärsområde  Casino Cosmopol uppgick till 1 190 MSEK (1 198), en minskning med 8 MSEK (-0,7 %) jämfört med 2009.

-
Nettospelintäkterna för Affärsområde Vegas uppgick till 2 039 MSEK (2 081), en minskning med 42 MSEK (-2,0 %) jämfört med 2009.

-
Finansnettot uppgick till -27 MSEK (56), en minskning med 83 MSEK jämfört med 2009.

-
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 7 885 MSEK (8 096), en minskning med 211 MSEK (-2,6 %) jämfört med 2009.

-
Rörelseresultatet uppgick till 4 795 MSEK (4 921), en minskning med 126 MSEK (-2,6 %) jämfört med 2009.

-
Periodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 4 766 MSEK (4 977), en minskning med 211 MSEK (-4,2 %) jämfört med 2009.

-
Svenska Spel förvärvar dotterbolaget Playscan AB.

-
Meta Persdotter lämnar i juni sitt uppdrag som VD och koncernchef för AB Svenska Spel. Styrelsen utser ekonomidirektör Anders Hägg som tf VD och koncernchef för Svenska Spel fram till dess att en ny VD rekryterats.

- Återbetalningsgraden till vinnarna på Stryktipset och Europatipset höjs från 46 till 65 procent.

-
Ny organisation börjar gälla från den 1 september.

-
Den 1 oktober inför Svenska Spel 18 års åldersgräns vid köp av lotter.

-
Svenska Spel inrättar ett forskningsråd i syfte att öka kunskapen om förebyggande arbete mot spelproblem.

Bokslutskommuniké januari–december 2010 hittar du
här
Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april kl 13.00 i Visby.


För mer information kontakta:
Anders Hägg, tf vd Svenska Spel, tel 070-566 36 59.
Johan Tisell, presschef Svenska Spel, tel 070-322 55 21.