Riksrevisionen

Stärkt statlig revision i fokus på världskongress

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 15:31 CET

190 nationella revisionsorgan världen över är medlemmar i den internationella organisationen för nationella revisionsorgan - INTOSAI. Vart tredje år samlas man till kongress. Riksrevisionen hade en central roll på årets kongress i Sydafrika som avslutades i helgen.

Riksrevisionen har under flera år lett arbetet med att ta fram globalt accepterade riktlinjer för finansiell revision inom offentlig sektor. Dessa presenterades på lördagen och INTOSAI godkände de nya riktlinjerna.

 

Användningen av globalt accepterade riktlinjer för revision höjer kvaliteten på och ökar trovärdigheten för den statliga revisionen runtom i världen. Vid kongressen antogs en gemensam deklaration, the Johannesburg Declaration.  I denna fastslås att riktlinjerna utgör kärnan för revision i offentlig sektor och INTOSAI uppmanar sina medlemmar att tillämpa dessa i enlighet med nationella lagar och mandat.

 

– En väl fungerande och professionell revisionsmyndighet är viktig för den demokratiska utvecklingen. Användningen av globalt accepterade riktlinjer för revision av offentlig verksamhet innebär en viktig kvalitetshöjning.  Förbättrade metoder och ökad likformighet i revision mellan länder och sektorer bidrar till en förstärkt trovärdighet för granskningen av staten, säger riksrevisor Claes Norgren, som deltog på kongressen i Sydafrika.

FAKTA

 

INTOSAI – ett samarbetsorgan för revisionsmyndigheter
Riksrevisionen är medlem i samarbetsorganet INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions, som samlar alla världens revisionsmyndigheter. Vart tredje år har INTOSAI kongress – INCOSAI – och i år står Sydafrika värd. Riksrevisionen har i år en framträdande roll på kongressen eftersom vi lett arbetet med framtagandet av nya internationella riktlinjer för finansiell revision, som INTOSAI nu har godkänt.

 

ISSAI:er – internationella riktlinjer för finansiell revision

Många statliga revisionsorgan har under åren uttryckt ett behov av mer detaljerade riktlinjer för finansiell revision. För att tillgodose detta inrättades FAS – the Financial Audit Subcommittee – inom ramen för INTOSAI.  FAS uppgift har sedan 2002 varit att, med utgångspunkt i de standarder som utvecklas av IFAC, (International Federation of Accountants), ta fram globalt accepterade riktlinjer för finansiell revision inom offentlig sektor. Arbetet har letts av Riksrevisionen och involverat över 100 experter från 60 revisionsmyndigheter.

 

INTOSAI:s riktlinjer för finansiell revision består nu av 38 ISSAI:er (International Standards of Supreme Audit Institutions). De beskriver hur man i offentlig sektor tillämpar de standarder som utvecklas av IFAC, ISA - International Standards on Auditing. ISSAI:erna täcker alla relevanta delar och processer av finansiell revision.

Riksrevisionens överdirektör är ledamot (nominerad av INTOSAI) i IFACs standardsättande organ, IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), och bidrar därigenom också till utvecklingen av ISA.