Svensk Energi

Stärkta elförbindelser viktigt steg på vägen mot europeisk elmarknad

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:04 CEST

- Konkurrensverket gör en tung och riktig markering av vikten att bygga ut överföringsnätet för el i Norden och gentemot övriga Europa. Detta är den viktigaste frågan på vägen mot en stärkt europeisk elmarknad. Det gagnar konkurrensen och därmed kunderna, säger Kjell Jansson, Svensk Energis VD, som kommentar till gårdagens rapport från Konkurrensverket.

Framför allt, säger Kjell Jansson, är ett utbyggt förbindelsenät en förutsättning för att klara förnybarhetsmålet inom EU:

- Om vi ser till enbart svenska förhållanden måste stamnätet förstärkas så att exempelvis omfattande planer på ny vindkraftel i Norrland verkligen kan nyttiggöras. Annars riskerar elen att bli inlåst. Men lika viktigt, och det berör inte Konkurrensverket, är att vattenkraften tillåts öka för att klara behov av reglerkraft till vindkraftverken.

Elbranschen välkomnar även Konkurrensverkets önskan att en nordisk slutkundsmarknad prioriteras.

Konkurrensverket vill bryta upp samägandet i kärnkraftverken. En motsvarande förändring vill Konkurrensverket ha kring vattenkraftverken. Kjell Jansson igen:

- Samägandet i kärnkraften är föremål för en statlig utredning, som väntas bli klar i december. Vi inväntar med intresse utfallet därifrån. Samägandet på vattenkraftsidan, och samordningen som sker inom vattenregleringsföretagen, har historiskt sett varit en rationell och logisk lösning för att samordna och sköta vattentillgångarna - också det till fördel för kunderna.

Svensk Energi oroas över Konkurrensverkets önskan att separera elnätsverksamheten från elproduktion och elhandel. Kjell Jansson säger:

- Det allvarliga är att myndigheten vill slopa gränsen 100.000 elnätskunder. Detta skulle öka den administrativa kostnaden för mindre och medelstora elnätsföretag - i många fall ekonomiska föreningar. Det skulle leda till färre aktörer. Vi bedömer dessutom att det skulle försämra konkurrensen och därmed försämra för kunderna.

Konkurrensverket vill avveckla de s k tillsvidareavtalen i elhandeln. Dessa avtal håller på att avveckla sig själva genom att elkunderna blir mer aktiva, så andelen tillsvidareavtal blir färre månad för månad, avslutar Kjell Jansson.


Ytterligare frågor:

Kjell Jansson, Svensk Energis VD, mobil 0705-84 84 81
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobil 0733-01 73 68