Justitiedepartementet

Stärkta regler mot människohandel

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 17:20 CET

EU:s justitieministrar har i dag nått samsyn om nya regler för att bekämpa människohandel samt skydda dem som faller offer för människohandel.

Efter ett intensivt förhandlingsarbete under det svenska ordförandeskapet har EU:s justitieministrar i dag nått samsyn kring stärkta regler för att förebygga och bekämpa människohandel samt skydda offer. Förslaget innehåller effektivare bestämmelser i kampen mot människohandel. De nya bestämmelserna innebär att begreppet människohandel vidgas så att det täcker fler fall än i dag och att straffen höjs på EU-nivå. Medlemsstaterna ska dessutom ha rätt att döma över brott begångna utomlands i större utsträckning än i dag. Brottsoffret sätts i fokus genom nya, tydligare regler om stöd till och skydd av dem som faller offer för människohandel, inte minst barn.

Den samsyn som vi nu har nått är ett viktigt steg mot nya kraftfulla regler mot dem som utnyttjar utsatta individer. Jag ser därför med stor tillfredsställelse att vårt arbete har lett till resultat och jag utgår från att det kommer att ligga till grund för ett nytt instrument under Lissabonfördraget, säger justitieminister Beatrice Ask.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22