Stockholms Läns Landsting

Staffan Blom ny chef för Patientnämnden i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 15:41 CET

Staffan Blom, som under de senaste åren har varit chef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm, blir ny förvaltningschef för Patientnämnden i Stockholms län. Det beslöt nämnden på torsdagen. Han efterträder Åsa Rundquist, som kvarstår i sin befattning till den 1 juni då hon pensioneras.

Staffan Blom, som är 56 år, är läkare och har bland annat arbetat som distriktsläkare, verksamhetschef vid vårdcentral och som chefläkare vid primärvården i Uppsala läns landsting. Sedan 1999 har han arbetat med tillsynsfrågor inom Socialstyrelsen, där han har varit tillsynsläkare i Umeå och chef för den regionala tillsynsenheten i Jönköping. Mellan 2006 och 2010 var han chef för den regionala tillsynsenheten i Stockholm.

Patientnämnden i Stockholms län är ett från vården fristående organ som utreder klagomål och försöker hjälpa patienter att komma vidare i vårdprocessen. Nämnden och dess förvaltning har ett omfattande förebyggande arbete, och har hand om frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt folktandvården och privata tandhygienister. Patientnämnden rekryterar, utbildar och förordnar även stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen.


Kontaktuppgifter:
Lena Appelgren (KD), ordförande i Patientnämnden, tel 073-660 94 27
Staffan Blom, tillträdande förvaltningschef, tel 075-247 32 99