Centerpartiet

Staffan Danielsson; Om jordbruket minskar, ökar miljöproblemen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 15:13 CEST

Vi måste tydliggöra miljökonsekvenserna i det fall som vårt jordbruket vid EUs frikopplingsreform skulle drabbas av en allvarlig krympning. Ansvaret blir tungt hos de miljöpolitiker, som talar om en bättre djuromsorg och mindre växtnäringsläckage i Sverige, och samtidigt aktivt medverkar till en ökad produktion och import, från länder där näringsläckagen är högre och djurens villkor lite sämre.

- Jag har svårt för denna dubbelmoral där de talar väl i teorin men i praktiken exporterar miljöproblem, framhöll Staffan Danielsson, centerpartiet i Riksdagens allmänpolitiska debatt på fredagen.

- Östersjöns miljö är allvarligt hotat i olika avseenden och många kraftfulla åtgärder måste till för att rädda vattnet i detta innanhav. Beslut som rör Östersjön bör delegeras uppåt från statsnivån för att kunna uppnå största effekt utifrån ett gemensamt ansvar. Vi anser att Östersjön är så allvarligt hotad att berörda länder bör inrätta en särskild "Östersjöregering" med kraftfull beslutskompetens. En modell är att Helsingforskommissionen utvecklas och stärks. I konsekvens med detta, för att besluten ska efterlevas, bör även en särskild miljödomstol för Östersjön inrättas.

Utan svenska råvaror stannar livsmedelsindustrin. EU:s jordbrukspolitiska ersättningar reformeras och detta kan innebära att ersättningarna frikopplas från kravet på produktion och att produktionen ska anpassas till marknadsutrymmet. Om så blir fallet, leder detta till en extensiv eller ingen matproduktion i de odlingsbygder inom EU där lönsamheten är lägst och där investringsutrymme saknas. Sveriges bönder har idag, jämfört med övriga EU:länders bönder, de lägsta ekonomiska marginalerna.

- Utan skyndsamma åtgärder riskerar mängder av svenska åkrar med långt lägre miljöpåverkan än i andra länder, att läggas i malpåse.