Centerpartiet

Staffan Danielsson: Svensk salmonellafrihet hotad

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 17:00 CET

Konsekvensen av statens nya inställning att kostnaderna vid salmonellautbrott ska läggas på foderföretagen kan enligt min uppfattning leda till att näringen ensam inte orkar upprätthålla det konsumentskydd som zoonoslagen innebär. Detta innebär i sin tur att vår unika salmonellafrihet kan komma att hotas, skriver Staffan Danielsson riksdagsledamot (c) i en skriftlig fråga till Ann-Christin Nykvist.

Ett stort salmonellautbrott har nyligen med framgång bekämpats med kostnader på i storleksordningen 200 Mkr som följd. Jordbruksverket hävdar att ett foderföretag vållade detta utbrott och avser att stämma företaget på samtliga kostnader, vilket jordbruksministern ställt sig bakom.

Effekten kan bli att staten undandrar sig det ansvar för att täcka kostnaderna i samband med stora salmonellautbrott som zoonoslagen entydigt föreskriver. Industri-, transport- och lantbruksföretag riskerar härigenom att vid oavsiktliga misstag drabbas av zoonoslagens statligt beordrade kostnader. Att försäkra sig mot denna nya risk kan bli svårt att göra och kommer i så fall att väsentligt fördyra t.ex. foder. Det kan också leda till konkurser och till en rädsla för att våga producera foder.

Min fråga till jordbruksministern blir därför:
Vad avser jordbruksministern göra för att staten genom fortsatt delansvar för zoonoslagens kostnader ska säkerställa att Sveriges unika salmonellafrihet kan vidmakthållas?