IT&Telekomföretagen

Staffan Hanstorp omvald styrelseordförande för IT&Telekomföretagen

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 17:23 CEST

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB, omvaldes idag till styrelseordförande i IT&Telekomföretagen inom Almega, vid årsmötet i Stockholm. Staffan Hanstorp tillträdde som ordförande i IT&Telekomföretagen 2010.

- Jag är glad och stolt över att få fortsatt förtroende som ordförande. Som entreprenör vet jag att det är viktigt att vi fortsätter att skapa bra förutsättningar för branschen så att alla våra medlemsföretag kan fortsätta att utveckla sina affärer. Samtidigt är IT idag en viktig kugge i, och del av, hela samhället och dess utveckling. Även här har vi ett ansvar. Uppdraget som ordförande är samtidigt ett sätt och en plattform för mig att ge något tillbaka till den bransch jag verkat inom under trettio år, säger Staffan Hanstorp.

Under IT&Telekomföretagens årsmöte idag invaldes också Malin Frenning TeliaSonera AB, Per Johanson Tieto Sweden AB och Johan Rittner IBM Svenska AB, till nya ledamöter i styrelsen.

Tidigare styrelseledamöterna Per Adolphsson, Eva Gidlöf, Jan-Henrik Ahrnell och Johan Sandell som tackat nej till omval, tackades samtidigt för sitt engagemang och sina bidrag till styrelsens arbete under sin tid som ledamöter.

Styrelse IT&Telekomföretagen 2014

Staffan Hanstorp (Ordförande), Addnode AB  Omvald

Kjell Ahlzén, Hewlett-Packard AB  Omvald

Stefan Bäcktorp, Bredbandsgruppen AB  Omvald

Anders Englund, Attentec AB  Omvald

Åsa Landén Ericsson, Enfo Pointer AB  Omvald

Malin Frenning, TeliaSonera AB     Nyvald

Kari Forsén, Cap Gemini Nordic  Omvald

Axel Hjärne, Eltel Networks Infranet AB  Omvald

Björn Ivroth, CGI AB    Omvald

Per Johanson, Tieto Sweden AB    Nyvald

Magnus Larsson, Expander Business Consulting AB  Omvald

Lars-Åke Norling, Telenor Sverige AB  Omvald

Ulf Pehrsson, Ericsson AB  Omvald

Johan Rittner, IBM Svenska AB  Nyvald

Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen   Omvald

Kontakt:

Sofia Yngwe, Tf Kommunikationschef, tel. 08-762 70 55 sofia.yngwe@almega.se

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör tel. 08-762 69 50, anne-marie.fransson@almega.se

På bilden: Staffan Hanstorp Styrelseordförande IT&Telekomföretagen, och Anne-Marie Fransson Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1100 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på
www.itotelekomforetagen.se