Universal Power

Staffan Lindewald utsedd till t f koncernchef för Malte Månson Holding

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 16:12 CEST

Styrelsen i Malte Månson Holding har i dag utsett Staffan Lindewald till t f koncernchef för Malte Månson Holding samt t f VD för dotterbolaget Malte Månson Verkstäder.

Tillträdet gäller med omedelbar verkan, vilket innebär att Dan Nilsson efter sex år lämnar sina befattningar i Malte Månson-koncernen.

Staffan Lindewald kvarstår som VD för Universal Power Nordic, ett systerföretag till Malte Månson Verkstäder.

”Det känns mycket bra att Staffan Lindewald med sin erfarenhet kan ta ett övergripande ledningsansvar för koncernen”, säger styrelseordförande Göran Carlson.


Malte Månson-koncernen genomför för närvarande en viktig förändringsprocess, med målsättning att tydligare befästa de två dotterbolagens position på sina marknader.

”Malte Månson Verkstäders ambition är att utvecklas till den ledande verkstadskedjan för tunga fordon i Sverige”, säger Göran Carlson.

”Med sin bakgrund från Mekonomen, där Staffan Lindewald bl.a. ansvarade för bolagets egenägda verkstäder, har han den erfarenhet och kompetens som behövs, vilket nu kommer koncernen till stor nytta för framtiden”.

”Det känns spännande att få möjlighet att driva det förändringsarbete som Malte Månson-koncernen inlett”, säger Staffan Lindewald.

”För Malte Månsons Verkstäder, med verksamhet på 13 orter i Sverige kommer vi nu satsa ännu hårdare på god service och tydlig kundnytta, med målsättning att nå de mål som tidigare kommunicerats till marknaden”.

Frågor besvaras av styrelseordförande Göran Carlson,

Telefon: 0708-74 65 56

E-post: goran.r.carlson@gmail.com

Malte Månson Koncernen omsätter cirka 360 mkr och har 150 anställda. Verksamheten består av två huvudbolag där Universal Power Nordic AB (Unipower) har verksamhet i Sverige och Norge samt Malte Månson Verkstäder AB (MMV) har verksamhet på 13 orter i Sverige. Universal Power Nordic innehar agentur i Skandinavien för flera kända fabrikat av marin samt industrimotorer. Malte Månson Verkstäder bedriver serviceverksamhet på 13 verkstäder inriktade mot last- och transportbil samt övriga tyngre fordon som buss, släp och trailers. 

Sedan en tid tillbaka finns en tydlig expansionsplan utstakad för Malte Månsons tunga verkstadskedja, MMV. Under en spännande tid framöver kommer vi att utöka utbud på befintliga verkstäder, utöka kompetens och öppettider samt öka vår geografiska spridning med nya orter och fler verkstäder. Vår målsättning är att bli Sveriges ledande verkstadskedja för tunga fordon.