Accelerator Nordic AB

Staffan Persson ny ordförande i SyntheticMR

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 08:29 CEST

SyntheticMR AB (”SyntheticMR”), dotterbolag till Accelerator Nordic AB (”Accelerator”), har utsett Staffan Persson till ny styrelseordförande inför den planerade noteringen och avknoppningen från Accelerator under hösten 2013.

Staffan Persson har lång erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och är, utöver styrelseordförande i Accelerator, bland annat även styrelseordförande i DIBS Payment Services AB samt styrelseledamot i The Lexington Company AB och Cinnober Financial Technology AB. Genom det helägda bolaget Nortal Investments AB och genom familj är Staffan Persson största ägare i Accelerator med cirka 33 procent av röster och kapital samt direktägare i SyntheticMR med cirka 13 procent av röster och kapital.

”SyntheticMR står inför en satsning på internationell marknadslansering av programvaran SyMRI och har potential för en mycket positiv värdeutveckling”, säger Staffan Persson.

Styrelsen i Accelerator har tidigare meddelat att den beslutat att förbereda för en avknoppning av dotterbolaget SyntheticMR genom utdelning till aktieägarna. Beslut om utdelning avses fattas vid extra bolagsstämma i Accelerator under hösten 2013. Utdelningen föreslås genomföras enligt Lex Asea, vilket innebär att den är skattefri för Accelerators aktieägare. Efter utdelningen planeras SyntheticMR att listas på Aktietorget.

SyMRI är en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-diagnostik genom att både förkorta tiden per patient för en MR-undersökning, vilket gör att fler patienter kan undersökas på en dag, och samtidigt producera kvantifierbara MR-bilder som ger ett bättre beslutsunderlag. Programvaran säljs idag för kliniskt bruk i Europa. Målet är att SyMRI ska säljas som ett tillägg till internationellt marknadsledande MR-tillverkares kameror och system. SyntheticMR ingick under 2012 ett utvärderingsavtal med en av de globalt ledande MR-tillverkarna.


För ytterligare information, kontakta Staffan Persson, Styrelseordförande Accelerator Nordic AB och SyntheticMR AB, +46 70 321 00 98, eller Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119
19 83.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SyntheticMR AB har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se.