NeoNet AB

Staffan Persson utsedd till ny tillförordnad VD i NeoNet efter Torkel Segerstedt

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 20:21 CEST

Torkel Segerstedt har bett att med omedelbar verkan få lämna sin tjänst
som tillförordnad VD för NeoNet. Segerstedt, som utsågs till
tillförordnad VD måndagen den 6 oktober, lämnar sitt uppdrag av
personliga skäl.

Torkel Segerstedt har samtidigt också meddelat att han avsäger sig
uppdraget som ledamot av NeoNets styrelse.

- Jag beklagar verkligen att händelseutvecklingen har fått en sådan
vändning, men under de gångna dagarna har jag kommit fram till att det
av personliga skäl är omöjligt för mig att inneha en så krävande
befattning som VD för ett börsnoterat företag. I det sammanhanget är det
också naturligt för mig att lämna mitt styrelseuppdrag, säger Torkel
Segerstedt i en kommentar.

Ny tillförordnad VD för NeoNet blir Staffan Persson, som samtidigt
lämnar sin befattning som NeoNets styrelseordförande. Ny
styrelseordförande blir Hans Karlsson, medlem av NeoNets styrelse sedan
1996.

- Det är givetvis mycket tråkigt att Torkel Segerstedt anser sig vara
tvungen att sluta, även om jag hyser respekt för de skäl han har anfört
privat, säger Staffan Persson. Min uppgift blir nu att leda NeoNet under
tiden som vi också rekryterar en ordinarie VD.

För mer information kontakta:
Staffan Persson
Tel. 070-321 00 98

NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt
elektronisk handel i aktier på världens ledande börser. Genom NeoNets
börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för
aktietransaktioner i realtid på de anslutna börserna. Handel och
exekveringstjänster erbjuds även via NeoNets internationella mäklarbord.
NeoNets kunder finns i 14 länder inklusive USA. NeoNet har kontor i
Stockholm, New York, London och Frankfurt samt är noterat på
Stockholmsbörsen (ticker NEO).

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz