IFS

STAHLWILLE väljer affärssystem från IFS

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 11:34 CET

STAHLWILLE integrerar IFS ApplicationsTM i hela koncernen för att effektivisera affärsprocesserna

IFS har blivit utvalda som leverantör av koncernövegripande affärssystem till tyska STAHLWILLE, en av Europas ledande verktygstillverkare. STAHLWILLE använder för närvarande IFS ekonomisystem men kommer att utöka sitt användande av IFS ApplicationsTM genom att addera komponenter för konstruktion, produktion, underhåll, försäljning, distribution och personalhantering i hela koncernen. Kontraktet är värt över 10 Mkr.

STAHLWILLE har använt en kombination av egenutvecklade och olika inköpta lösningar som nu hindrar företagets utveckling och tillväxt. De olika separata lösningarna hanterar specifika tillverkningsprocesser som datorsstödd kvalitetssäkring, dokumenthantering, tullklarering, EDI, datorstödd konstruktion (CAD) och produktionsrapportering. För att effektivisera sina processer kommer STAHLWILLE att implementera IFS Applications i samtliga affärsenheter i koncernen.

-Vi behöver ett komplett affärssystem för att kunna införa konsistenta affärsprocesser och på så sätt öka vår effektivitet och kundservice. Genom att implementera IFS Applications kan vi nå detta mål och även förbättra vår konkurrenskraft avsevärt, säger Jörg Czempisz, VD på STAHLWILLE. Vi har tagit fram innovativa lösningar som ska hjälpa oss hantera marknadsförändringar och ökade krav från kunder och IFS Applications kommer att ge oss de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra dessa planer.

-STAHLWILLE är en kund och partner som passar perfekt i vår kundportfölj och visar på den kompetens vi har inom tillverkningsindustrin, säger Peter Höhne, Sälj- och marknadschef på IFS Tyskland. Vi är mycket nöjda över att vår relation med STAHLWILLE har bidragit till att vi kan implementera ett helt integrerat affärssystem som bolaget kommer att dra nytta av i sin verksamhet världen över.

Implementationen kommer att ske i två faser och förväntas vara genomförd den 31 december 2011.

Tillverkningsindustrin är en av IFS fokuserade branscher. IFS har en bred kundbas i branschen, huvudsakligen medelstora och stora företag med komplex orderdriven diversifierad produktion. IFS lösning har ett starkt stöd för projektstyrning, konstruktion, finplanering, produktkonfiguration och eftermarknad. Systemet är utvecklat för att hjälpa företag öka kvalitet, hålla nere kostnader och förbättra sin konkurrenskraft inom segment som verkstadsindustri, försvarsindustri samt serietillverkning av metall- och plastdetaljer. Företagen kan också dra nytta av IFS livscykellösning som hanterar tre kritiska affärsområdena — produkter, kunder och resurser- genom hela livscykeln.

Bland IFS kunder inom tillverkningsindustrin finns Aeromatic-Fielder, Star-Cutter, J&H Machine Tools, Konskilde, Nolato Group, Bombardier, Partnertech AB, Mechanik Center Erlangen GmbH, Völkl och Johnson Pump.

Om STAHLWILLE
STAHLWILLE tillverkar förstklassiga åtdragning- och vridmomentsverktyg för applikationer inom tillverknings-, bil-, och försvarsindustri. Företaget är ISO 9001 certifierade sedan 1992.

Ett bevis på STAHLWILLES kunnande inom vridmomentsverktyg är att företagets kalibreringslaboratorium sedan 1997 är godkänt och certifierat av den tyska myndigheten för kalibreringstjänster i enighet med ISO/IEC 17025. Detta innebär att STAHLWILLE har rätt att distribuera momentnycklar med officiellt kalibreringsintyg.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

Ytterligare information om IFS finns tillgänglig på www.IFSWORLD.com.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december, 2009 kl. 11.30

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping — Telefon: +46 13 460 40 00 — Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.