Expertrådet Miljökompetens AB

Stamceller bidrar till att ersätta djurförsök vid läkemedelsutveckling

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 18:45 CEST

Svenska forskare är världsledande i användning av stamceller vid forskning och tester av läkemedel. I samband med ESTIV2008, en internationell kongress om nya testmetoder i Stockholm, hålls ett satellitmöte om nya stamcellsbaserade testmetoder för läkemedelsindustrin.

Utveckling av ett nytt läkemedel kräver omfattande tester för att säkerställa att läkemedelssubstansen inte har oväntade och farliga biverkningar. Många tester utförs därför på försöksdjur för att få fram den information som myndigheterna kräver. Tyvärr har dessa tester på försöksdjur ofta otillräcklig förmåga att förutspå vilken effekt som läkemedlet har på människan. Dessutom är metoderna dyra att utföra, tar lång tid, och det är naturligtvis även etiska svårigheter med att utföra djurförsök.

Att utvärdera ett läkemedels säkerhet är ett stort problem för läkemedelsföretagen. För att finna lösningar på detta problem har EU-kommissionen beslutat att finansiera forskningsprojekt för utveckling av nya testmetoder. Målet att få fram bättre och effektivare testmetoder jämfört med dagens djurtester.

Två av forskningsprojekten som får anslag är Vitrocellomics och Invitroheart, som består av 9 företag och universitet vardera från olika delar av Europa. Projekten samordnas av Linköpings universitet. De nya testmetoder som utvecklas skall baseras på leverceller respektive hjärtceller som framställts från mänskliga embryonala stamceller. Under projektens gång har betydande framsteg gjorts och forskarna kan nu kontrollera stamcellernas utveckling och styra dem till att bilda celler med rätt egenskaper. Levercellsmodellerna ska t.ex. uppvisa leverns förmåga att bryta ned läkemedel, medan hjärtcellerna ska uppvisa elektrisk aktivitet och sammandragningar, d.v.s. slå som hjärtat. För att undersöka toxiska effekter på dessa celler har ett flertal mätmetoder utvecklats av bioteknologiska experter inom projekten. Biosensorer för mätning av hjärtcellers sammandragningar och cellers syreförbrukning har utvecklats och bioreaktorer används för att skapa en konstgjord lever för att på bästa sätt efterlikna det naturliga förhållandet i den mänskliga kroppen.

Konferensen den 24:e september har samlat projektledare från Vitrocellomics och Invitroheart som presenterar de senaste framstegen i utvecklingen av ny testmetodik. Ett 60-tal deltagare från Europeiska läkemedelsföretag, universitet och myndigheter deltar. Konferensen avslutas med en paneldiskussion för att klargöra vilka testmetoder som för närvarande har bäst chans att tas i bruk inom läkemedelsindustrin inom en snar framtid.

Detta satellitmöte hålls i samband med ESTIV 2008, den 24:e september 2008 på Djurönäsets konferenscenter i Stockholms skärgård.

Kontaktperson för Vitrocellomics och Invitroheart:

Magnus Fredriksson
Tel: 013-288972
Mobil: 0736323254
E-mail: magfred@ifm.liu.se


Mediakontakt för ESTIV2008 :
Karin Gabrielson Morton
Mobil: 070-191 1047
E-mail: karin@estiv2008.orgMer information om ESTIV2008:
www.estiv2008.org och www.newsdesk.se/pressroom/expertradet