Uppsalahem

Standard and Poor's bekräftar Uppsalahems kreditbetyg

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 15:46 CEST

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nuvarande kreditbetyg, som varit lika högt sedan 2011. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1, vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Kreditvärderingsinstitutet lyfter fram Uppsalahems starka ekonomi och låga affärsrisk som viktiga faktorer som bidragit till det goda betyget. Uppsalahems ledande ställning på den hyresmarknaden i Uppsala framhålls också, liksom våra minimala vakanser.

Standard & Poor´s betonar vidare den låga skuldsättningen och Uppsalahems goda resultatutveckling.

– Vi arbetar medvetet och långsiktigt med att säkerställa en stabil ekonomi och goda finansieringsmöjligheter, för att bolaget ska kunna fortsätta att investera i nya bostäder när Uppsala växer. Det är glädjande att se att det arbetet avspeglas i Standard & Poor’s bedömning, säger Martin Halldén, ekonomi- och finanschef på Uppsalahem.

Under de senaste åren har Uppsalahem också stärkt samarbetet med Uppsala kommuns internbank, vilket har bidragit till en minskad refinansieringsrisk.

För frågor:
Stefan Sandberg, vd Uppsalahem,stefan.sandberg@uppsalahem.se018-727 34 01
Martin Halldén, ekonomi- och finanschef Uppsalahem,martin.hallden@uppsalahem.se018-727 34 99

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 16 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.