SIS, Swedish Standards Institute

Standard för socialt ansvarstagande får stort stöd av utvecklingsländer

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 10:14 CEST

Den framtida standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26 000, tog ett stort steg framåt på det senaste globala mötet i Bangkok. Nu är standardens innehållsmässiga struktur bestämd och dessutom deltog rekordmånga utvecklingsländer aktivt i mötet.

På det andra stora ISO-mötet om socialt ansvarstagande deltog över 350 experter och observatörer från 54 länder, och från 24 internationella organisationer. Att så många utvecklingsländer kunde delta var mycket tack vare att bland andra SIDA gett ekonomiskt stöd till arbetet med att engagera utvecklingsländer och de delgater som deltog i mötet.

– Det känns glädjande att vi denna gång fick en så stor ökning av antalet utvecklingsländer som deltog i mötet – hela 33 stycken. Det är positivt både för ISO och för den framtida standardens trovärdighet och möjlighet att bli etablerad på bred front, säger Kristina Sandberg från SIS, ansvarig för sekreteriatet för den internationella arbetsgruppen inom ISO.

Mötet hade flera viktiga beslut att ta ställning till.
– Hela mötet genomsyrades av en positiv anda och ett bra samarbete. Vi lyckades ta beslut om allt vi hoppades på. Nu har vi till exempel en färdig organisation klar med olika undergrupper, vi beslutade om en övergripande innehållsförteckning och vi tog också många viktiga beslut som konkret för arbetet framåt, säger Staffan Söderberg, Skanska Sustainability AB, vice-chair i den internationella arbetsgruppen.

ISO-sekreteriatet drivs med stöd från bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Leadership & Sustainability, Sandvik, Skanska, Swedac, Vattenfall/Swedpower och Utrikesdepartementet.

Standarden kommer enligt projektplanen vara klar för publicering i oktober 2008. Nästa globala möte hålls i Lissabon i juni 2006. SIS Forum kommer redan nu under hösten att arrangera ett frukostseminarie där mer information om det pågående arbetet kommer behandlas.

För ytterligare information:
Kristina Sandberg, secretary of ISO/TMB/WG SR, 08-555 520 61, kristina.sandberg@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se