Standard Life Investments

Standard Life Investments rekommenderar Swedbank och SCA

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2013 11:45 CEST

I den senaste rapporten Global Outlook för kvartal 2, 2013 märker Standard Life Investments ut två svenska företag att hålla extra koll på framöver.

Trots fortsatt makroekonomisk osäkerhet har många europeiska företag överträffat förväntan under den senaste rapportperioden.  SLI rekommenderar bland annat välfinansierade banker i Skandinavien som till exempel Swedbank. Swedbanks åtgärdsprogram har hittills varit det mest effektiva bland de nordiska bankerna och banken innehar nu en väldigt stark position finansiellt. (se sid 11 i rapporten)

SLI rekommenderar även SCA som satsar alltmer på konsumentprodukter (se sid 11 i rapporten)

På fastighetsmarknaden är Stockholm fortfarande en gynnsam plats för investeringar. Tillsammans med Paris och München rekommenderar SLI särskilt Stockholm för kommande fastighetsinvesteringar (se sid 18 i rapporten).


Standard Life Investments är en global fondförvaltare med drygt fem miljoner kunder och över 154,9 miljarder pund i förvaltat kapital*

Huvudkontoret är baserat i Edinburgh, men bolaget har även ett flertal kontor över hela världen som till exempel i Boston, Dublin, London, Montreal, Hongkong och Sydney. Standard Life Investments har även representationskontor i Beijing och Seoul och ett joint venture i Indien.

*(per den 31/12-2011)