SIS, Swedish Standards Institute

Standard ökar kunskapen om kiropraktik

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2009 09:13 CEST

Nu startar arbetet med en europeisk standard för kiropraktik. Standarden kommer att innehålla kompetenskrav och beskriva olika typer av behandlingar. SIS, Swedish Standards Institute samlar svenska företag och organisationer som vill vara med och påverka arbetet.

Sverige har sedan länge tydliga riktlinjer för utbildning och yrkesutövande inom kiropraktik. Men i Europa ser det väldigt olika ut. Nu startar ett projekt för att ta fram en europeisk standard för kompetenskrav och beskrivning av olika behandlingar.

- Vi har mycket att bidra med i det europeiska arbetet eftersom den svenska branschen har väl beprövade regler och riktlinjer, säger Maria Öhman, administrativ chef på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och ordförande i SIS projekt.

Det är vanligt att en patient med ryggont vänder sig till en kiropraktor för hjälp. Men resultatet av behandlingen kunde ha blivit ännu bättre om behandlingen tydligare kopplades samman med övrig hälso- och sjukvård.

- En standard blir en ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan kiropraktorer och övrig sjukvårdspersonal. När kunskapen ökar blir samarbetet och behandlingen av patienten mer effektiv. Mer kunskap ger tryggare patienter, säger Maria Öhman.

Projektdeltagarna kommer från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och de två svenska yrkesföreningarna (KFS, Kiropraktiska föreningen i Sverige och LKR, Legitimerade kiropraktorers riksorganisation).

- Projektet är alldeles nystartat och vi välkomnar alla intressenter som vill vara med och påverka de europeiska riktlinjerna, säger Christina Stange, projektledare på SIS.

För ytterligare information:
Maria Öhman, administrativ chef på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, 08-514 933 85, ohman@kiropraktik.edu
Christina Stange, projektledare SIS, 08-555 520 49, 0709-48 06 77, christina.stange@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se