NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer

Standardavtal för e-handel mellan företag

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 11:12 CET

Användningen av elektronisk handel mellan företag ökar i snabb takt med
många positiva effekter för näringslivet. Ett problem är emellertid att man
i många fall inte reglerar de juridiska frågor som uppstår när parterna gör
affärer genom att skicka elektroniska transaktioner mellan varandras
system. De kommersiella avtal som tecknas mellan köpare och säljare av
varor och tjänster täcker inte de särskilda frågor som uppstår vid
elektronisk affärskommunikation.

NEA har därför genom sin arbetsgrupp för juridik och säkerhet utvecklat ett
standardavtal, ett så kallat överföringsavtal, som kan användas generellt
när köpare och säljare idkar affärer genom att utväxla elektroniska
affärsdokument som t.ex. anbud, prislistor och beställningar. Avtalet finns
också i en förenklad form för dem som endast utväxlar elektroniska
fakturor.

Standardavtalet är på ett par sidor och reglerar följande områden.
" Ansvarsfrågor
" Säkerhets- och sekretessfrågor
" Former för överföring och hantering
" Ansvar för tredjepartsleverantörer
" Kommersiella frågor som avser kostnaden för e-handel

Överföringsavtalet kommer att presenteras vid en öppen hearing den 22
november, se inbjudan på www.nea.nu. Sedan kommer avtalet att finnas fritt
tillgängligt att laddas ned från NEA:s webbplats. Med detta tror vi företag
och förvaltningar enklare ska kunna reglera sin ökande volym av e-handel
och därmed undvika onödiga missförstånd och tvister. Inte minst för små och
medelstora företag tror vi att ett standardavtal kommer att ha stor effekt.


För mer information:
Hearing: Onsdagen den 22 nov. Plats: Sveriges Kommuner o Landsting,
Hornsgatan 20, Sthlm
Länk till dokument/inbjudan: http://www.nea.nu/neanytt/2006/061108.htm
NEAs webbplats: www.nea.nu
NEAs kansli för allmän information om NEA samt anmälan: kansli@nea.nu.

Information om överföringsavtalet lämnas av:
" Peter Nordbeck, tel: 08 677 55 30, mobil: 0709 25 25 01, e-post:
Peter.Nordbeck@delphilaw.com
" Kerstin Wiss-Holmdahl, tel: 452 79 87, mobil: 070 548 96 86, e-post:
kerstin.wiss.holmdahl@skl.se

Om NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer
NEA är en branschoberoende ideell förening som arbetar för att göra e-
affärer till en självklarhet i alla slags organisationer inom näringsliv,
offentlig verksamhet och i samhället i stort. Inte minst gäller det frågor
som handlar om informationsspridning med bl.a. goda exempel, samordning
inom standardiseringsarbetet, omvärldsbevakning och utbildnings- och
seminarieverksamhet. NEA bedriver också flera arbetsgrupper som samordnar
och utvecklar förutsättningar för elektroniska affärer. Arbetsgrupper finns
inom områdena Harmonisering & Spridning, E-fakturering samt Juridik &
Säkerhet.