SIS, Swedish Standards Institute

Standarder hjälper Europa bli bäst på biomaterial

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 09:02 CET

Europa ska bli bäst på att använda produkter som är tillverkade av biomaterial. För att snabba på utvecklingen behövs europeiska standarder. SIS, Swedish Standards Institute samlar svenska företag som vill påverka arbetet med nya europastandarder för bland annat hållbarhetskriterier och livscykelanalys.

EU-kommissionen har beslutat att Europa ska vara en drivande region när det gäller biobaserade produkter. För att få igång utvecklingen av biobaserade produkter har EU-kommissionen gett den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att ta fram standarder. Gemensamma standarder kommer att snabba på produktutvecklingen och underlätta handel mellan EU-länderna.

– De nya standarderna ska användas både för klassiska biobaserade material som papper, kartong och nya typer av bioplaster. Nu är det viktigt att svenska företag, inte minst inom cleantech, håller sig framme och bevakar sina intressen i arbetet, säger Stina Wallström, projektledare på SIS.

Flera av de stora EU-länderna är redan engagerade i arbetet och deras representanter kommer främst från plast- och kemibranschen.

– Vi samarbetar med Finland för att även engagera skogsindustriföretag i arbetet. Eftersom skogen är biobaserad är det här en viktig profilfråga för Sverige som land, säger Stina Wallström.

Arbetet omfattar bland annat terminologi, hållbarhetskriterium, livscykelanalys och certifieringsverktyg.   Ett av de första stegen blir att enas om vilka produkter som ska räknas som biobaserade. Området är brett och omfattar i dagsläget både produkter som är fullständigt biobaserade, till exempel trävaror, bakteriellt producerade bioplaster och vissa produkter som innehåller biobaserat material blandat med exempelvis oorganiska bindmedel eller plaster framställda från råolja.

Den 9 december håller SIS ett öppet informationsmöte för att diskutera standardiseringsarbetet och hur det kommer att påverka svenska företag.

För ytterligare information:
Stina Wallström, projektledare SIS, 08-555 520 43, stina.wallstrom@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).