Swentech Utbildning AB

STANDARDER - med handen på hjärtat... har ni koll på dom? Seminarium i april.

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 16:06 CET

VAD ingår i en utbildning = Utbildningsstandard

Om ett företag till exempel ska utbilda någon som ska få ett "lödcertifikat" så uppstår direkt frågan "enligt vilken standard då"? Det låter inte vidare seriöst att till sin kund säga "våra medarbetare har gått på lödkurs enligt Pelles standard". Kunden vill säkerligen åtminstone veta vad för slags auktoritet Pelle är, vem han är att tala om vilken utbildning i lödning som den svenska industrin ska arbeta efter.

Eftersom det i Sverige saknas en civil utbildningsstandard inom mjuklödning så används försvarsstandarden FSD5115 ofta som den gängse, godkända standarden - oavsett om man har försvaret som kund eller inte. Detta beror dels just på att det saknas en civil standard, dels på att det faktiskt finns en kommitté som ser till att uppdatera denna försvarsstandard då det behövs.

Vad säger då försvarsstandarden FSD5115, denna utbildningsstandard? Kortfattat definierar den vilket innehåll som lödutbildningen "Behörighetskurs i mjuklödning" ska ha. I dokumentet finns beskrivning på de sex praktiska övningar som ingår, hur pass lång tid som en mjuklödare som får använda för att göra dem etc.

I dokumentet finns också illustrationer på de övningar som ingår i utbildningen.

Ladda ned FSD5115 som ett PDF-dokument (öppnas i nytt fönster)

 

VAD är acceptabelt i fråga om kretskort = Acceptansstandard

IPC är den amerikanska organisation som för elektronikindustrin världen över utvecklar standarder inom en rad olika områden. Vissa av dessa standarder kallas för acceptansstandarder eftersom de visar, med text och bilder, vad som mål, acceptabelt respektive icke-godkänt i fråga om till exempel lödningar på kretskort eller kablage.

Bland IPC:s standarder finns, förutom acceptansstandarder, även standarder (eller dokument) för mönsterkort, montering, design, reparation av elektronik och en mängd olika områden. IPC-trädet visar mer!

Se innehållsförteckningen för IPC-A-610E (Acceptanskrav för kretskort)

Se innehållsförteckningen för IPC-A-620A (Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies)


Seminarium: Lär dig mer om standarder

Kunskap om och förståelse för standarder är mycket värdefull för svenska (elektronik)företags verksamhet. Nu arrangerar Swentech ett seminarium där vi delar med oss av den kunskapen, den förståelsen. Produktionsansvariga, kvalitetschefer, avsynare, beredare, kvalitetskontrollanter är bara några som verkligen tjänar på att veta mer om hur det hela hänger ihop.

Datum: Torsdagen den 7 april
Tid: kl 14.45-ca 17.00
Plats: hos Swentech, Ekbacksvägen 22, Bromma
Kostnad: 1.500 kr per deltagare (exkl moms).

Erbjudande till nuvarande kunder: Betala för 1 - gå 3 personer.

Erbjudande till er som ännu inte är kund hos oss: Vid köp av kurs efter detta seminarium krediterar vi en hel seminarieavgift på er nästkommande faktura. Vid köp av standarder ger vi 20% rabatt på hela standardbeställningen.

Anmälän!

Vi arrangerar även genomgångar på plats för företag som föredrar det.

Kontakt:

SWENTECH UTBILDNING AB

Maisa Ek (070-514 99 88)
maisa.ek@swentech.se

Swentech Utbildning är auktoriserat av FMV att hålla utbildning och utfärda behörighetsbevis inom mjuklödning och ytmontering (FSD5115 och FSD5117). Swentech är medlem i IPC och officiell distributör av IPC-standarder. Våra instruktörer är certifierade enligt FSD- och IPC-standarder. Vi har flera decenniers samlade kunskap inom elektronikutbildning.