Gislaveds kommun

Stanna eller flytta är frågan?

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 17:02 CET

Arbete eller studier är de vanligaste skälen att flytta visar en enkätundersökning riktad till medborgare som lämnat Gislaveds kommun våren 2006. En stor grupp av utflyttarna vill gärna återvända till en tillvaro som de beskriver som en trygg och naturnära plats med ett stort utbud av fritidsaktiviteter.
Flertalet av de flyttande valde att göra det till andra delar i Småland som exempelvis Värnamo Gnosjö och Jönköping. Andra valde att flytta västerut, många till Halland.

- Ungdomarna söker sig till orter där det finns utvecklande arbete och möjlighet till högre utbildning, samt ett större utbud av shopping och nöjen, säger Maria Hultin på kommunkontoret och ansvarig för utvärderingen.

Familjeskäl väger också tungt, många flyttar helt enkelt med sin partner, eller återvänder till den ort man växte upp i. Omvänt är det framför allt de som är födda i kommunen som kan tänka sig att bli hemvändare.

Gislaved en tilltalande ort

Merparten av svarandena tycker att Gislaved är en tilltalande kommun att bo i. Människorna i kommunen och det positiva klimatet lyfts fram i enkäten. Kommunens totala utbud och tjänster får beröm. Ett rikt fritids- och föreningsliv liksom gymnasieskolan och sim- och sporthallarna ges extra pluspoäng. Men av någon anledning ger musiklivet i Gislaved förvånansvärt lite avtryck i rapporten.

- Det är glädjande att Gislaved upplevs så positivt. Att vårt eminenta musikliv kom i skymundan visar ju bara att vi måste satsa mer på marknadsföring, visa hur bra vi är helt enkelt. Och potentialen liksom ambitionen att göra kommunen ännu attraktivare är stor, säger kommunalrådet Niclas Palmgren.


Närpolisen efterfrågas

Ute i kommunen är känslan av lugn, trygghet och livskvalitet stor. Men några av de tillfrågade upplever att det i tätorterna är stökigt på kvällarna, särskilt under helgerna och närpolisens närvaro efterfrågas.

- Fakta visar att brottstatistiken i kommunen är mycket låg - men upplevelsen av denna otrygget som gång på gång påtalas i olika sammanhang måste givetvis tas på allvar, säger Niclas Palmgren.

- Jag kommer inte att ge mig förrän vi har en synlig och närvarande polis som är stationerad i kommunen och som kan göra utryckningar.