Socialdemokraterna Östergötland

Staplande av visstidsanställningar måste tas bort

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 16:07 CET

Östergötlands socialdemokrater besöker i morgon fredag hemtjänsten i Ryd för att prata om visstidsanställningar tillsammans med fackförbundet Kommunal.

Visstidsanställning är ett samlingsbegrepp för tidsbegränsade anställningsformer där den anställde anställs för en begränsad tid. Det kan handla om vikariat när ordinarie personal är borta eller om allmän visstid vid arbetstoppar. Lagen säger att när en anställd haft en visstidsanställning i två år under en femårsperiod så övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Tyvärr finns det många sätt för arbetsgivare att kringgå lagen. Genom att ändra anställningen, byta anställningsform eller förändra arbetsuppgifterna får man möjlighet att stapla visstidsanställningarna på varandra utan att behöva tillsvidareanställa personalen. Nu har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Östergötland skrivit en motion på ämnet.

- Vi har sett flera exempel där arbetsgivare rundar lagen och behåller tidsbegränsad arbetskraft i många år. Det är inte acceptabelt. Tillsvidareanställning måste vara normen på svensk arbetsmarknad, säger Johan Andersson (S), riksdagsledamot.

Inom den offentliga sektorn har andelen anställda med tillsvidareanställning ökat i landet de senaste tio åren. Uppgången har gått från 72 till 81 procent av arbetskraften. Anledningen till att det fortfarande finns många visstidsanställnigar inom kommuner och landsting är att de bedriver en mycket personalintensiv verksamhet. De gamla måste få sin dagliga omsorg och förskolan måste bedrivas säkert oavsett om personalen blir sjuka eller är borta av andra anledningar. Dessutom är det ungefär 80 procent av personalen som är kvinnor vilket gör att personalen i större utsträckning tar ut föräldraledighet.

- Inom Kommunal arbetar vi mycket för att få ner antalet visstidsanställningar och vi kommer fortsätta arbeta för att fler får en tillsvidareanställning, säger Maj Karlsson, ordförande för Kommunal Öst.

Visstidsanställningar är ett stort problem för många eftersom det kan göra det svårare att ta lån, det blir svårare att planera framtiden och det är svårt att vara säker på att löneutbetalningen kommer varje månad.

Media hälsas välkomna på besöket

Deltagare: Johan Andersson, Anna-Lena Sörenson, Eva Lindh, riksdagsledamöter samt Maj Karlsson, ordförande för Kommunal Öst

Tid: Fredagen den 4 december 09.30-10.30

Plats: Hemtjänsten i Ryd, Ryds servicehus, Mårdtorpsgatan 35, Linköping

Riksdagsledamöternas motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Missbruk-av-visstidsanstallnin_H302992/?text=true

Mer om visstidsanställningar finns på SKL:s hemisda: http://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/fragorochsvar/fragorochsvarkollektivavtal/omvisstidsanstallningar.1046.html

Mer information

Johan Andersson, 070-559 16 18

Anna-Lena Sörenson, 070-689 89 12

Eva Lindh, 072-230 32 45

Maj Karlsson, 070-544 02 09