Hoppets Stjärna

Star of Hope-projekt i Haiti drabbade av tropiska stormen Isaac

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2012 20:02 CEST

Kraftiga översvämningar, förstörda bostadshus och Star of Hope-skolor som nu fungerar som evakueringscentrum. Förödelsen är stor efter den tropiska stormen Isaacs framfart över det redan hårt krisdrabbade Haiti. 

Tidigt lördag morgon nådde den tropiska stormen Isaac södra Haiti med starka vindar, kraftiga regn och höga vågor. Svenska Star of Hope driver åtta projekt för sammanlagt 3000 barn i landet och mottar nu rapporter från sina lokala medarbetare om stor förödelse.

Nya skolan i Hesse, som förstördes av jordbävningen 2010 och återuppbyggdes med hjälp av Radiohjälpen och tidningen Land, har förlorat delar av plåttaket. Solpanelerna, som nyss installerats, har förstörts. Människors jordbruk har spolats bort.

I byn Marigot hotades skolan av översvämningar – vattnet nådde så långt som skolgården innan stat och bybor tillsammans grävde ett dike. Nu fungerar skolan i Marigot som evakueringscentrum för drygt 100 människor. Många av dessa har förlorat sina hem på grund av Isaac. En familj i Marigot dog när ett träd föll över deras bostad.

I byn Dano har en närliggande flod fyllts till brädden och hotar nu hela samhället. Jordbruk och boskap har spolats bort. Även byn Rigaud rapporterar översvämningar. Människor söker skydd bäst de kan. Projektledare i byn Jenaton meddelar att den omkringliggande floden svämmat över och att människor fångats i dalen.

Det är med stor oro Star of Hope följer händelseutvecklingen i Haiti. Det största bekymret är de 3.000 barn som får hjälp och deras familjer. Ett annat bekymmer är den förödelse som drabbar det arbete som genomförts tillsammans med svenska privatpersoner, organisationer, företag, kyrkor med flera sedan jordbävningen 2010. Skolbyggnader, vattenledningar, renoverade bostadshus och stöd till jordbrukare. Saker som nu riskerar att skadas eller förstöras.

Star of Hope i Haiti:
Star of Hope har arbetat i Haiti sedan 1979 och driver idag sju skolor och ett barnhem i landet.
Sedan starten har Star of Hope bland annat byggt och renoverat skolor, ordnat vattensystem och borrat brunnar, gett utsäde till bönder samt anordnat sömnadskurser som ger människor ett yrke och därmed en försörjning.

Arbetet intensifierades i samband med jordbävningskatastrofen 2010, då Star of Hope gick in med omfattande humanitärt stöd. Sedan dess arbetet pågått med att återuppbygga och förbättra de aktuella projekten i landet. 

Kontakter:
Verksamhetschef Lennart Eriksson nås på 0706359562 och twittrar kontinuerligt om situationen i Haiti under namnet sohlennart.

Uppdaterad information finns löpande på
Hemsida Star of Hope: http://www.starofhope.se/nyheter-a-press/haiti.html
Twitter: https://twitter.com/SOHLennart

Arkivbild från översvämningskatastrofen 2008 i närheten av Marigot.
Foto; Dennis Thern

Hoppets Stjärna/Star of Hope är en hjälporganisation som ger stöd till 30 000 barn i hela världen. På Haiti ges understöd till 10 skolor och 3 barnhem. http://www.hoppetsstjarna.se/

Här hittar du Hoppets Stjärnas pressroom och alla Pressmeddelanden:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hoppets-stjarna