Star Vault

Star Vault AB - Sista dag för handel med teckningsoption 1B är 19:e september

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:36 CEST

 

(Aktietorget: STVA B)

Sista dagen för handel med Teckningsoption 1B (STVAB TO 1B) är fredagen den 19:e september. Sista dag för att utnyttja Teckningsoptionen är den onsdagen den 24:e september.

För att utnyttja teckningsoptionen gäller följande:

Teckning med utnyttjande av Teckningsoption 1 B
Innehavaren av Star Vault Teckningsoption 1B (STVAB TO 1B) äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs på 1,25 kronor per aktie. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum löpande från och med den 24 juni 2008 till och med den 24 september 2008. Anmälan är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Villkor i korthet:
- En (1) teckningsoption 1B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
- Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie.
- Teckningsoptionsägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat, tecknar sig enligt instruktion från sin bank eller annan förvaltare.

För ägare av Teckningsoption 1B på VP-konto
Om innehavet av Teckningsoption 1B är direktregistrerat (dvs ligger på VP-konto) sker anmälan på särskild anmälningssedel som erhålls från Star Vault AB på telefonnummer 040-13 89 40 eller från Aktieinvest FK AB, Emittentservice på telefonnummer 08-5065 1795.
Både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast den 24 september. Betalning sker med det inbetalningskort som är fäst nederst på anmälningssedeln.
Leverans av tecknade aktier beräknas ske i slutet av augusti månad samt september månad. Om totalt tecknat under månaden understiger 500 000 aktier sker leverans av de nytecknade aktierna månaden efter.


För ägare av Teckningsoption 1B på depå
Om innehavet av Teckningsoptionen 1B är förvaltarregistrerat (dvs ligger i depå) ska anmälan om teckning ske enligt instruktioner från respektive förvaltare. Kontakta er förvaltare för mer information.

Malmö 2008-09-17

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström
Styrelseledamot och VD

Besöksadress:
Stadiongatan 60
217 62 Malmö
Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 61 51
E-post: info@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se