Starbreeze AB

Starbreeze får ny VD och genomför omfattande besparingsprogram

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 15:21 CEST

Starbreeze styrelse har utsett Nicklas Dunham till ny VD. Han efterträder Daniel Benitez som avgår som VD samt lämnar sitt styrelseuppdrag i Starbreeze av hälsoskäl. Starbreeze Vice VD Lars Hagelin kvarstår i sin nuvarande befattning.

"Jag är glad över att ha tillfrågats om VD-posten och för mig var det självklart att ställa upp för bolaget när mina tjänster efterfrågades. Jag ser VD-posten som en naturlig utveckling från min tidigare position som marknadschef och går in i positionen med stor energi och ser fram mot att leda Starbreeze ur den nuvarande konjunkturen mot nya framgångar", säger Nicklas Dunham, ny VD i Starbreeze.

I samband med VD-bytet genomför Starbreeze även ett omfattande besparingsprogram. Den senaste tidens utdragna dollarfall, effekterna av tidigare förlorade kundkontrakt såsom Swing Entertainment och förseningar i pågående försäljningsprocesser gör att Starbreeze behöver anpassa verksamheten till rådande omständigheter samt en generellt lägre kostnadsnivå. Starbreeze har därför vidtagit åtgärder i form av uppsägning av 25 stycken anställda. Personalen utgör Starbreeze enskilt största kostnadspost och delar av Starbreeze personal är för närvarande verksamma i projekt som inte är kundfinansierade.

Totalt kommer ovanstående åtgärder innebära att kostnadsmassan på sikt sjunker med cirka 0,9 miljoner kronor per månad. Innan genomförandet av ovan sagda neddragning hade Starbreeze 67 anställda. Förhandlingar med berörda fackförbund har genomförts.

"Vi är verksamma på en marknad som ibland kan vara svårbedömd avseende efterfrågan. Det tomrum som Swing Entertainment skapade på kundsidan har vi under de senaste månaderna arbetat intensivt med att fylla. I samband med detta är vi speciellt exponerade mot osäkerhet i långa försäljningscykler gentemot nya spelförläggare, som ofta kan ta 4-6 månader. Även då vi ligger i långtgångna förhandlingar om nya uppdrag så har vi kommit till en punkt där vi inte kan vänta och se längre, därför måste vi vidta detta. Vi har inte råd att ha personal som under längre perioder inte är del i intäktsgenererande projekt. Vid sidan av detta har Starbreeze även haft en valutakursexponering på redan tecknade kontrakt som varit mycket ofördelaktig. Vi har största delen av intäkterna i dollar men kostnader i kronor och den låga dollarkursen har minskat våra intäkter medan kostnadsnivån i kronor varit konstant. Då vi inte har valutasäkratat tidigare kontrakt så slår dollarförsvagningen direkt mot kassaflöde och resultat. Vi har i och med neddragningen anpassat oss till dessa två faktorer genom en mindre kostnadssida. Neddragningen innebär också att vi omgrupperat våra styrkor så att personalen har förutsättningar att ha den know-how som våra uppdragsgivare vill ha i framtiden. Det kan bli aktuellt med återanställningar i takt med att nya ordrar kommer in", säger Starbreeze nya VD Nicklas Dunham i en kommentar till neddragningarna.

För ytterligare information kontakta:
Nicklas Dunham, VD Starbreeze AB (publ)
Telefon: 070-7406181
E-post: dunham@starbreeze.com

Starbreeze (publ) utvecklar interaktiv underhållning för världsmarknaden genom att producera spännande och nydanande video- och datorspel för PC och spelkonsolerna Microsoft Xbox, Sony Playstation 2 samt Nintendo Gamecube. Företaget grundades 1998 och har sedan start haft en kraftig tillväxt. Starbreeze är noterat på AktieTorget och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. www.starbreeze.com