Stardots

Stardots förenklar analysen av sensordata

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 12:30 CET

- Vi designade Evolved Horizon™ för att underlätta arbetet för forskare och ingenjörer på universitet och företag. Vi vet att den målgruppen behöver ett system för sensorinsamling som är smidigt att använda. Idag måste de flesta tyvärr programmera sina system själva, vilket tar mycket tid från experimentet. Ofta är applikationerna väldigt specialiserade och tidskrävande att underhålla eller överta av en annan forskare. Nu kan man ladda ner programmet gratis i två veckor direkt från vår hemsida och uppleva hur enkelt det är att använda Evolved Horizon™, säger Daniel Petrini, doktor och VD på Stardots AB.

Evolved Horizon bygger i första skedet kring enkortsdatorn Arduino® som har fått ett stort genomslag i världen för dess låga kostnad, flexibilitet och tillgänglighet. När ett experiment designas i Evolved Horizon™ kan brukaren välja vilka sensorer som ska användas, hur ofta de ska samplas, vilka grafer de ska ritas i och till vilken databas de ska sparas. Det tar endast några minuter att utforma ett nytt experiment med bibehållen flexibilitet. I postanalysen erbjuds flertalet möjligheter att i realtid visualisera, analysera och jämföra data från tidigare experiment. Evolved Horizon™ modulära tillvägagångssätt gör det enkelt för användaren att konfigurera och kombinera moduler i nära oändliga möjligheter. Applikationen erbjuder även automatiska uppdateringar, multi-användarsupport, offline-läge samt konfidentiell datahantering.

- Jag har alltid fascinerats av datavisualisering och statistik, men tycker att de befintliga lösningarna saknar ett helhetstänk och är tidskrävande att underhålla och förbättra. Särskilt på analyssidan. I slutändan erhålls en fil med rådata som man manuellt måste importera till Excel eller liknande. Det minskar möjligheten till datadrivna insikter som ofta är själv motorn till utveckling och innovation, avslutar Daniel Petrini.

Stardots är ett Uppsalabaserat företag som utvecklar mjukvaruapplikationer för forskning och utvecklings-sektorn inom bland annat sensorinsamling, dataanalys och bildanalys. Evolved Horizon är Stardots fjärde produkt och kan laddas ned på företagets hemsida: www.stardots.se