Alecta

Stark avkastning på Alectas placeringar

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 14:18 CEST

Alectas delårsrapport januari – september 2012

Alectas totalavkastning för de tre första kvartalen uppgick till 8,5 procent. Alecta Optimal Pension avkastade under samma period 12,5 procent.

Alectas vd, Staffan Grefbäck, kommenterar:
”Trots finansmarknadsoro har Alectas placeringsportfölj haft en mycket positiv utveckling. Särskilt glädjande är Alecta Optimal Pensions avkastning. Den visar att produkten står sig väl i konkurrensen. Vi har dessutom en kostnadseffektivitet i världsklass, ett säkert mervärde för våra kunder.”

Alecta totalt
Avkastningen för Alectas samlade portfölj uppgick till 8,5 procent de tre första kvartalen 2012. Aktier var det tillgångsslag som gav högst avkastning med 15,9 procent. Marknadsvärdet av Alectas placeringar nådde vid utgången av tredje kvartalet den hittills högsta nivån, 528 miljarder kronor. Solvensgraden uppgick till 137 procent. Alectas driftkostnader har fortsatt att minska. Förvaltningskostnaderna för pensionsprodukter* uppgick till 0,09 procent***.

Alecta Optimal Pension
Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt, Alecta Optimal Pension, var
12,5 procent under de första tre kvartalen 2012. Det är 6,8 procentenheter bättre än Morningstars index för jämförbara fondprodukter under samma period.

Nyckeltal30 sept 201230 sept 201131 dec 2011
Avkastning Alecta totalt, 5-årsgenomsnitt, %3,93,33,2
Avkastning Alecta totalt, 9 månader, %8,5-4,8-2,1**
Avkastning Alecta Optimal Pension, 5-årsgenomsnitt, %3,6n.a.n.a.
Avkastning Alecta Optimal Pension, 9 månader, %12,5-11,5-6,8**
Förvaltningskostnadsprocent***0,150,170,15
  Varav pensionsprodukter*  ***0,090,110,10
Kapitalförvaltningskostnadsprocent***0,030,030,03
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, %123113113
Solvensgrad, %137126126

* Exklusive valcentralskostnader
** 12 månader
*** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månaders utfall av förvaltningskostnader i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital

För mer information kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd, 08-441 65 62
Lena Hedlund, Chef Kundkommunikation tel: 08-441 98 82

Alecta är specialist på tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundens sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 509 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.