SSAB

Stark avslutning på 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 13:50 CET

SSAB redovisar idag sitt resultat för helåret 2006. Resultatet efter finansnetto för det fjärde kvartalet uppgick till 1599 (1198) Mkr, en ökning med 401 Mkr jämfört med i fjol. För 2006 uppgick därmed resultatet till 6052 (5671) Mkr och det operativa kassaflödet förbättrades med 741 Mkr och uppgick till 3546 (2805) Mkr. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4,50 (3,00) kronor per aktie.

- Vi fick en stark avslutning på året med ett nytt rekordresultat, trots att explosionen i sygasverket och efterföljande produktionsbortfall påverkade resultatet negativt med 250 Mkr under kvartalet, framhåller verkställande direktören Olof Faxander i en kommentar till rapporten.

- Försäljningen av våra spetsprodukter, kylda stål samt extra och ultra höghållfast tunnplåt, fortsätter att utvecklas väl och ökade med 12% respektive 43% under kvartalet. För helåret uppgick ökningen av spetsprodukterna till 24% och de utgör nu 39% av våra totala leveranser, fortsätter Olof Faxander.

- Det är framförallt kundsegmenten tunga transporter, gruvindustri samt industri relaterad till infrastruktur som är fortsatt starka och utvecklas på ett positivt sätt, säger Olof Faxander.

- Tack vare den goda efterfrågan kunde vi under fjärde kvartalet höja stålrörelsens priser i lokala valutor med 3%. Vi ser fortsatta möjligheter till prishöjningar och för det första kvartalet 2007 är bedömningen att stålpriserna blir något högre än under det fjärde kvartalet, avslutar Olof Faxander.

För mer information:
Ulrika Ekström, Informationschef
08-45 45 734
0703-98 54 52