Honda Sverige

Stark försäljning och lönsamhet för Honda Motor Co.,Ltd.

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 08:00 CEST

I koncernredovisningen för det fjärde kvartalet och för det brutna räkenskapsåret presenterar Honda Motor Co., Ltd ett starkt resultat. Nettoresultatet för räkenskapsåret steg med 56,4 procent och en bidragande faktor är den ökade personbilsförsäljningen i Japan och Nordamerika. 

Koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet ökade med 21,5%, till 165,2 miljarder yen jämfört med samma period förra året. Detta medan rörelseresultatet för det brutna räkenskapsåret uppgick till 750,2 miljarder yen, vilket är en ökning med 37,7% jämfört med föregående år.

Den främsta orsaken till det starka resultatet är den ökade personbilsförsäljningen i Japan och Nordamerika och motorcykelförsäljningen på den asiatiska marknaden. Men även positiva effekter av kostnadsbesparingar, och gynnsamma valutaeffekter i samband med nedskrivningen av den japanska yenen, har haft betydelse för resultatet.

Det finns en tydlig efterfrågan på Hondas innovativa och avancerade produktområden, med en positiv utveckling av lönsamheten som följd. Koncernen stärker i och med detta sin globala position och prognoserna för 2015 tyder på en fortsatt stark försäljningstillväxt. 

För detaljerad information, se bifogad bilaga.