Nobel Biocare Holding AB

Stark försäljnings- och resultattillväxt under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:07 CEST

- Nettoomsättningen ökade med 19,8% i lokala valutor i det andra kvartalet; 20,6% exklusive försäljning av Gore produkter, som upphörde i juni. Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader 2002, ökade med 27.6% och uppgick till 21.7 MEUR.

- Under det första halvåret 2003 ökade nettoomsättningen med 15,8% i lokala valutor och uppgick till 165,3 MEUR. Nettoomsättningen i lokala valutor ökade med 16,3% exklusive försäljningen av Gore produkter, som upphörde i juni 2003. Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader 2002, ökade med 20.2% och uppgick till 41,1 MEUR under det första halvåret 2003. I lokala valutor ökade rörelseresultatet med 58.5%.

- Nettoresultatet ökade med 79,2% till 31,0 MEUR under det första halvåret 2003 som ett resultat av ökad nettoomsättning, strikt kostnadskontroll och att jämförelsen innehåller omstruktureringskostnader under 2002.

Ytterligare information:
Harrieth Sundaeus, Chef Ekonomi & Finans, tel. 031-81 88 48, mobil 0708-81 88 48 Gunilla Ekholtz, Chef Investor Relations, tel. 031-81 88 36, mobil 0708-81 88 36