LBI International AB

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT MED FÖRBÄTTRADE MARGINALER

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:13 CEST

LB ICON AB (PUBL.) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2006.

STOCKHOLM, Sverige / AMSTERDAM, Nederländerna - 27 april 2006.
LB Icon AB (OMX Stockholm, Euronext Amsterdam: ICON) ("LB Icon" eller "bolaget"), som är ett internationellt verksamt fullserviceföretag inom digital marknadsföring och teknik, rapporterade i dag resultaten för det första kvartalet 2006. Höjdpunkterna är följande:

HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET 2006

- Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 34 procent jämfört med samma period 2005 och den organiska tillväxten ökade med över 20 procent.
- EBITA-resultatet var starkt och uppgick till M SEK 25,3 (2,7 miljoner euro), vilket motsvarar 10 procent av omsättningen.
- EBIT-marginalen steg från 6,7 procent första kvartalet 2005 till 8,6 procent första kvartalet 2006.
- Nettoomsättningen per anställd (på årsbasis) förbättrades med 19 procent till K SEK 1 272 (136 K euro).
- Lost Boys i Nederländerna tog hem guld- och silverpriserna i Spin Awards för sina lösningar KPN Bling Bling och Sportlife Arctic Games.
- DAD rankades som bästa webbyrå i Belgien och IconMedialab rankades som näst bästa webbyrå i Italien.
- Det konvertibla skuldebrevet inlöstes framgångsrikt under det första kvartalet.

LB ICONS VD ROBERT PICKERING OM AFFÄRSVERKSAMHETEN OCH FRAMTIDEN

"Kvartal efter kvartal märks de positiva effekterna av den ökande efterfrågan på marknaden. Den betydliga ökningen av våra rörelsemarginaler fortsatte och vi förväntar oss fortsatt stigande marginaler i flertalet av våra geografiska enheter. Ökad efterfrågan tillsammans med LB Icons starka fokusering på effektivare och mer verkningsfulla insatser för kunderna har nått sin fulla effekt. Vi har kapacitet att leverera ännu starkare resultat utan några större investeringar.

Tillkännagivandet av det planerade samgåendet med Framfab bidrar bara ytterligare till den starka marknadsutvecklingen. I Tyskland, Nederländerna och Storbritannien drar LB Icon redan nytta av kund- och marknadssynergierna, vilket framför allt leder till bättre marginaler.

LB Icon redovisar genomgående en stark omsättning och har framför allt noterat betydligt ökade rörelsemarginaler. Vi är övertygade om att efterfrågan på våra tjänster kommer att fortsätta att öka under 2006 och därefter. Våra största kunder fortsätter att investera en större andel av sina marknadsförings- och kommunikationsbudgetar i digital media. Våra befintliga kundrelationer har förstärkts, marginalerna förbättrats och försäljningskostnaderna minskat, samtidigt som vi har utökat vår kundbas med nya blue chip-företag som Centrica, DHL, Philips m.fl.

LB Icon har sammanfattningsvis ett gott utgångsläge som det främsta digitala företaget i Europa sett till omsättning, kundbas, medarbetare och vårt nätverk av kontor i Europa och USA. Både under 2006 och 2007 kommer vi att sträva efter att överträffa tidigare resultat genom att fortsätta att sporra ledningsgruppen till nya bedrifter i arbetet för våra kunder över hela världen."

Fullständig rapport kan laddas ner, se bilaga.
http://www.huginonline.se/ICON/

Robert Pickering
Koncernchef
Amsterdam: Tel. +31 20 460 4500
Stockholm: Tel. +46 8 5223 9000
E-mail: robert.pickering@lbicon.com

Theo Cordesius
Operativ chef
Amsterdam: Tel. +31 20 460 4500
Stockholm: Tel. +46 8 5223 9000
E-mail: theo.cordesius@lbicon.com

Corporate website: www.lbicon.com