Sparbanken Finn

Stark högkonjunktur i Öresundsregionen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:37 CET

Näringslivet i Skåne har gjort en snabb framryckning under det senaste året och har med knapp marginal passerat Köpenhamnsområdet på konjunkturkurvan. Det framgår av Öresundsbarometern som presenteras idag.

För ett år sedan hade högkonjunkturen oförutsett gjort ett första intåg i Öresundsregionen. Redan då hade de goda tiderna kommit till den danska sidan av sundet medan högkonjunkturen i Skåne fått fäste bara inom byggsektorn och konsultbranschen.

– Av årets konjunkturbarometer framgår att företagens optimistiska förväntningar från förra hösten överträffats på nytt, säger Bo Sandén, Statistiska Centralbyrån, som har sammanställt rapporten tillsammans med Greens Analyseinstitut i Köpenhamn.

Konjunkturindex för Öresundsregionen, som är en sammanfattning av det ekonomiska läget och som teoretiskt kan variera mellan -100 och +100, står under hösten i +49. Det överskrider med bred marginal gränsen för högkonjunktur, som schablonmässigt kan sättas till +40. Motsvarande index var för 2003 -12, 2004 +16 och förra hösten +35.

Optimismen hos företagen inför våren 2007 är, särskilt i Skåne, nästan lika utbredd som i fjol. Inträffar inget oförutsett pekar det mesta på att det ekonomiska klimatet i Öresundsregionen är ytterligare några grader hetare till våren.

Öresundsbarometern är resultatet av utfrågning av cirka 500 företag på vardera sidan Öresund, som får svara på frågan hur konjunkturförutsättningarna ser ut för dem under innevarande och nästkommande halvår. Dessa svar jämförs därefter med uppfattningen för ett halvår sedan.

Öresundsbarometerns höstprognos visar bland annat följande:

- tillverkningsindustrin, byggsektorn och uppdragsverksamheten är de viktigaste drivkrafterna i det ekonomiska uppsvinget

- den allra starkaste konjunkturen under hösten har uppdragsverksamheten där Konjunkturindex står i +66. Uppdragsverksamheten i Skåne uppvisar det högsta konjunkturindexet med +84 av samtliga undersökta branscher i hela regionen

- Skåne har passerat Köpenhamn på konjunkturkurvan (+50 mot +48)

- branschkonjunkturöversikten visar att den ekonomiska utvecklingen i regionens delar är klart bättre än utvecklingen i respektive land som helhet

- den ekonomiska statistiken visar på alla fronter en klar framgång för integrationen omkring Öresund

- var tredje dansk arbetsgivare i Köpenhamnsområdet har medarbetare som bor i Skåne

- i den överhettade konjunkturen i Köpenhamnsområdet har nu en majoritet av företagen i flertalet branscher stor brist på arbetskraft.

Öresundsbarometern ges i år ut för trettonde gången. Uppdragsgivarna bakom barometern är Dagbladet Børsen, Region Skåne, Sparbanken Finn samt Øresundsbron. Denna gång är huvudtemat integrationsprocessen i Öresundsregionen.

Förutom undersökningens resultatredovisning, kompletterat med annat statistiskt material, publiceras artiklar i Öresundsintegrationens tecken. I höstens utgåva av Öresundsbarometern finns följande artiklar på temat ”Integrationen över Öresund”:

Thomas Bernt Henriksen: "Vækst er motor for integrationen”
Anders Axelsson: ”Broen, der blev brug for”
Britt Andresen: ”Arbejdskraftmangel forsterker integrationen”
Johan Stael von Holstein: ”Kluster skapas lokalt – med rätta förutsättningar”
hristian Vintergaard: “Potentiale for mere vækst”
Cecilia Gyllenkrok: ”Politiskt mandat för Öresundsregionen efterlyses”
Christian Lunøe: ”Öresundsmyter – och hur man avlivar dem”

För mer information vänligen kontakta:

Bo Sandén, SCB, +46 706 29 46 94
Martin Christenssen, Dagbladet Børsen +45 33 76 94 16
Rolf Lindroth, projektansvarig, +46 46 13 66 30, +46 705 67 68 30

Øresundsbarometern är en regional konjunkturbarometer för Öresundsregionen och bygger på en enkätbaserad undersökning som omfattar ett urval av cirka 1.000 företag i regionen. Uppdragsgivarna bakom barometern är Dagbladet Børsen, Region Skåne, Sparbanken Finn samt Øresundsbron. Höstens utgåva av Øresundsbarometern, med huvudtemat Integration, visar på ett nytt stort lyft i konjunkturen i Öresundsregionen. Över stora delar av näringslivet i regionen råder för närvarande högkonkjunktur. Företagens starka optimism från förra hösten har infriats och konjunkturen är nu den starkaste sedan mätningarna började 1998. Öresundsbarometern finns att hämta ner i sin helhet på www.oresundsbarometern.scb.se