Radar Ecosystem Specialists

Stark IT tillväxt för molnet men gråzonen är stor

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 10:10 CET

Nästan var 3:e svensk verksamhet, 28 procent, använder molntjänster idag. Användandet är större i privat sektor än inom offentlig sektor. Inom offentlig sektor återfinns en mycket större andel nyinvesterare i molntjänster under 2012 än inom privat sektor, där man istället ökar sitt användande av molnet horisontellt över sin IT.

 2011 motsvarande molntjänster i Sverige en marknad om c:a 4 miljarder kronor. Under året 2012 beräknas samma marknad uppgå till närmare 5 miljarder kronor för att sedan år 2016 hamna runt 9 miljarder SEK.

- "Molnmarknaden utgör under 3 procent av den totala IT marknaden i Sverige värdemässigt. En relativt liten andel och även om andelen kommer att öka bör man istället följa hur stor del av alla investeringar som kommer att utnyttja molnbaserad teknik och affärsmodell i antal för att förstå dess påverkan i marknaden. 2015 så kommer 15 procent av alla IT investeringar nyttja molnbaserad teknik eller affärsmodell", säger Hans Werner VD Radar

Läs mer om rapporten här

Radar är Nordens ledande leverantör av faktabaserad insikt för IT beslutsfattare på såväl säljarsida som köparsida. Vi erbjuder en 360 graders strategisk vy och befinner oss strategiskt i mitten av både köpar- och säljarsidan. Genom detta skapas värde och möjlighet att kunna leverera unik lokal insikt, modeller för att jämföra nuläge och nyckeltal samt resurser med hög strategisk kompetens som stärker våra kunders förmåga och lönsamhet efter marknadens aktuella förutsättningar.