CONNECT Sverige

Stark ökning av nya jobb hos de kunskapsbaserade tillväxtföretagen

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 07:00 CET

Detta framgår av Industrifondens och CONNECT:s senaste entreprenörsbarometer.
Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs kvartalsvis av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar 450 svenska kunskapsbaserade tillväxtföretag, som företrädesvis är små och nystartade. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex.

45 procent av företagen i Norrland har nyanställt
Det är i norra Sverige som de kunskapsbaserade tillväxtföretagen nyanställer mest. Nästan vartannat bolag där har utökat personalstyrkan under vintern. Sämst utveckling har västra Sverige haft, där endast 19 procent av företagen har nyanställt. Även under kommande kvartal planerar en tredjedel av alla bolag att nyanställa. Alla flest kunskapsintensiva jobb ser det ut att bli i region Syd, där drygt vartannat företag (54 procent) planerar nyanställningar. Företagen ser dock ökade svårigheter med att hitta rätt personal att anställa.

Stockholm drar ifrån, IT bästa bransch
Stockholm fortsätter att utvecklas mycket bra och drar ifrån de andra regionerna. Huvudstadslänets indexvärde är 60, vilket det är det högsta uppmätta värdet i undersökningens historia. Syd, som är näst bästa region, ligger hela 10 indexvärden under med 50.
Konjunkturen har förbättrats för samtliga branscher. Medicinbranschen ökar mest och förklarar det mesta av den totala förbättringen av konjunkturen. IT är dock fortfarande bästa bransch.

Marknaden förbättrad
Det totala indexet uppgår alltså till 49, det högsta värdet någonsin. Föregående kvartals totalindex uppgick till 48. Detta innebär att index ökat 11 kvartal i rad sedan bottennoteringen i maj 2003. Den förbättrade marknaden förklarar en stor del av uppgången.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28
Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09
Andreas Leifsson, Hallvarsson & Halvarsson, tel 08-587 112 77, 0709-711 277

Undersökningen finns i sin helhet på www.industrifonden.se och www.connectsverige.se

Bifogade filer

PDF-dokument