Swede resources AB

Stark omsättningsökning för Swede Resources under tredjekvartalet.

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:14 CEST

(Aktietorget: SERS B)

Omsättningen har ökat under tredje kvartalet, vilket har påverkat bruttoresultatet positivt under perioden. Det är av stor vikt för företagets utveckling att fyndigheter kommer snabbt i produktion. Under hösten 2007 kommer bolagets omsättning öka ytterligare när gasfyndigheterna Spoors # 1 och Turner # 1 kommer i produktion.

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 339,4 tkr (210,4).

· Periodens bruttoresultat 56,7 tkr (40,8)

· Periodens rörelseresultat -2,3 tkr (-6,3).

· Ackumulerat 9-månaders bruttoresultat -91,2 tkr (9,3).

· Ackumulerat 9-månaders rörelseresultat -268,2 tkr (-82,4).

· Ackumulerat 9-månadersresultat från finansiella investeringar -45,0 tkr (15,3)

För att se hela kvartalsredogörelsen se bif fil eller gå in på Bolagets, www.swederesources.se alt Aktie Torgets hemsida, www.aktietorget.se.

För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig.
Telefon 0492-180 81, 0709-80 26 53

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se

Swede Resources AB (publ)