Mackmyra Svensk Whisky AB

Stark omsättningstillväxt för Mackmyra första halvåret 2010

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 13:29 CEST

Nettoomsättningen för Mackmyra ökade med 21 % jämfört med motsvarande period 2009 till 35,1 mkr (28,9). Rörelseresultat för halvåret uppgick till 2,5 mkr (5,1). Resultatet före skatt uppgick till 2,1 mkr (4,4). Jämförelsestörande poster om 3,6 mkr avseende expansionskostnader belastar resultatet jämfört med 2009.

Mackmyras produktfamilj utökades med Brukswhiskyn och Litern
Under vintern 2010 har två viktiga produktlanseringar ägt rum. Mackmyra Brukswhisky lanserades i Systembolagets beställningssortiment. Mackmyra Whisky – Den Första Utgåvan i literformat (Litern) lanserades på taxfree.

Första fasen i tillväxtplanen klar
Under första halvåret 2010 byggdes Skogslagret klart, detaljplanen för Mackmyra Whiskyby färdigställdes och godkändes, Gravitationsdestilleriet i whiskybyn projekterades och ett bygglov erhölls. Kostnaderna för detta uppgick till 15 mkr och finansierades med lån från huvudägare på 2,5 mkr, banklån på 5,1 mkr samt överskott från löpande verksamhet på 7,4 mkr.

Finansiering av Gravitationsdestilleriet klar
Efter beslut på årsstämman den 12 juni genomfördes under sommaren en företrädesemission om 6,9 mkr, vilken övertecknades med 250 %. I och med detta säkrades finansieringen av nästa fas i tillväxtplanen, inklusive en första internationell marknadssatsning om 15 mkr. Finansieringen omfattar totalt 71,4 mkr varav 50 mkr utgörs av externa lån.

Notering senast 2012
På årsstämman presenterades att Mackmyras styrelse tagit ett inriktningsbeslut om att notera aktien på en auktoriserad handelsplats senast 2012. Detta under förutsättning att nuvarande planer, vad gäller utvecklingen av bolagets verksamhet, kan följas. Nästa steg är starta det förberedande arbete som krävs inför noteringen.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindberger, 070-364 40 54, 026-54 18 80, lars@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd och grundare, 026-54 18 80, magnus@mackmyra.se

I vårt destilleri på Mackmyra Bruk har vi följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.