Teligent

Stark orderingång samt kompletterande förvärv

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 16:09 CEST

- Stark orderingång, framförallt utanför Västeuropa.

- Förvärv av Telspec Network Services Division stärker Teligents marknadsposition.

- Orderingången ökade med 51% till 239* (158) miljoner kronor.

- Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 174* (127) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 106 (83) miljoner kronor.

- Nettoomsättningen uppgick till 163* (167) miljoner kronor.

- Resultat efter skatt uppgick till -25* (-96) miljoner kronor.

- Resultat per aktie uppgick till -1,30 (-4,90) kronor.

* Inkluderande orderstock om 23 miljoner kronor hänförligt till Telspec förvärv. Nettoomsättningen och resultat påverkas ej av förvärvet.

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:
Ulf Lindstén, verkställande direktör, tel. 08-520 660 97
Lars Alm, ekonomidirektör, tel. 08-520 660 16