Grafiska Företagen

Stark orderingång under andra kvartalet - men marginalerna följer inte med

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 16:58 CEST

Förpackningsföretagen rapporterar om ännu ett starkt kvartal, med ökad produktion och klart högre orderingång. Branschens samlade orderstock är högre än på mycket länge. En majoritet av förpackningsföretagen höjde priserna under våren/försommaren, vilket är all time high för ett enskilt kvartal i ett tioårsperspektiv.

Efterfrågan ser stabil ut trots prishöjningarna men branschen har fortsatta problem att öka marginalerna, då varje prishöjning i stort sett är intäktsneutral. Antalet anställda var oförändrat under andra kvartalet, men spås minska markant under hösten, enligt GFFs branschekonom Henrik Rosengren.

Kapacitetsutnyttjandet har fallit något under året.
– Huruvida företagen har lagt på sig risk i form av nyinvesteringar alternativt frigjort resurser som ett resultat av produktivitetsökningar är svårt att säga, menar Henrik Rosengren.

Men då prognosen för sista halvåret 2007 – där sista kvartalet spås vika nedåt – pekar på lägre volymer, riskerar kapacitetsutnyttjandet att falla ytterligare vilket naturligtvis kommer att påverka resultaten.
– För att i ett sådant scenario kunna kompensera sig, krävs till exempel förändringar i priser och produktmix, vilket inte ser ut att ske eftersom kunderna håller branschen i ett hårt grepp, i kombination med en tuff konkurrens, säger Henrik Rosengren.

Under tredje kvartalet tros priserna fortsätta upp i samma takt som under våren samtidigt som tillväxten i volymer och orderingång i stort sett blir oförändrad.Dataunderlaget utgörs av ca 40 tillfrågade företag i förpackningsindustrin samt av uppgifter från bland annat Konjunkturinstitutet. Konjunkturläget är ett nyhetsbrev som ges ut kvartalsvis, som en service till medlemmar i Grafiska Företagens Förbund.

För mer information kontakta branschekonom Henrik Rosengren 08-762 68 27 eller informationschef Maria Wikström 08-762 68 02.

Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv och har ca 630 medlemsföretag med ca 19 500 anställda. Förbundets uppgift är att ge arbetsgivarservice men också att utveckla och marknadsföra branschen.

www.grafiska.se