Elekta AB

Stark orderingång under första kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 15:00 CEST

Elektas orderingång ökade kraftigt under de tre första månaderna av verksamhetsåret 2003/04. Totalt uppgick orderingången till 835 (697) Mkr, en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående verksamhetsår (14 procent räknat på rullande 12 månader).

Orderingången utvecklades positivt i samtliga Elektas fyra marknadsregioner. Vid oförändrade valutakurser ökade koncernens orderingång under första kvartalet med cirka 35 procent.

Elektas utrustning för bildstyrd strålterapi (IGRT), Elekta Synergy(TM) erhöll CE-märkning under juli 2003 och sattes samma månad för första gången i klinisk drift vid det Nederländska Cancerinstitutet i Amsterdam. Elekta räknar med att ha det kompletta systemet tillgängligt för en bredare marknad under 2004.

Cirka hälften av de order på utrustning för strålbehandling av cancer som Elekta mottog under verksamhetsårets tre första månader avser den nya Elekta Synergy(TM) Platform, den linjäraccelerator som är anpassad för (IGRT).

Även vad gäller Elektas utrustning för strålkirurgi - Leksell Gamma Knife® - fortsätter marknaden att utvecklas positivt med en god orderingång under verksamhetsårets tre första månader.

Under de tre första månaderna av verksamhetsåret 2003/04 har främst US- dollarns försvagning gentemot den svenska kronan påverkat såväl Elektas försäljning som resultat. Nettoomsättningen beräknas därför bli något lägre jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen för verksamhetsårets första tre månader uppskattas bli knappt 9 procent, i linje med koncernens finansiella mål.

För verksamhetsåret 2003/04 bedöms efterfrågan vara fortsatt god på Elektas produkter och tjänster. Orderstocken ligger på en hög nivå och Elektas finansiella mål kvarstår oförändrade. Försäljningstillväxten skall vara 10-15 procent i lokal valuta och rörelsemarginalen skall uppgå till 8-10 procent på rullande 12 månader. Rörelsemarginalen för enskilda kvartal kan avvika från detta mål. För första halvåret 2003/04 bedöms leveransvolymerna, och därmed nettoomsättningen, vara lägre än andra halvåret 2003/04.

Elekta publicerar sin tremånadersrappport den 22 september. Samtliga siffror i denna pressrelease är preliminära och kan komma att marginellt justeras till den slutliga rapporten.

*****************

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
tel: 0733-611000, e-post: peter.ejemyr@elekta.com

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com